Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và kiểm điểm xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2023

25/12/2023

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và kiểm điểm xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2023
 
          Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày ngày 27/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh và Công văn số 769-CV/ĐUK ngày 06/12/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Ngày 22/12/2023, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảngvà kiểmđiểm xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Hà Như Hiếu, chuyên viên phụ trách địa bàn củaUỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ. Về phía Chi bộ có đồng chí Lường Văn Sương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
          Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Lường Văn Sương, đồng chí Đoàn Trọng Ngôn, Ủy viên BCH Chi bộ, Phó Cục trưởng đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 và báo cáo kiểm điểm tập thể cấp uỷ của Chi bộ Cục THADS. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ trong việc chỉ đạo Cục THADS tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đoàn thể.
          Đánh giá chung năm 2023, Cấp uỷ và Chi bộ đã bám sát các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết của Chi bộ để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo Cục THADS tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành về công THADS. Cấp uỷ Chi bộ Cục THADS tỉnh đã quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong Cơ quan Cục THADS tỉnh.

          Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ đảng viên, công chức thi hành án được chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước và của ngành. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc; đảng viên, quần chúng trong Chi bộ đã được tham gia đầy đủ các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Định hướng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên trong cơ quan thường xuyên nghiên cứu học tập lý luận chính trị, chuyên môn và tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt của Chi bộ, cơ quan. 100% đảng viên trong Chi bộ đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 và báo cáo kiểm điểm tập thể cấp uỷ của Chi bộ Cục THADS.
          Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể cấp uỷ, Chi bộ và từng đảng viên năm 2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo nghiêm túc và theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó bí thư Đảng uỷ Khối đã ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Cục THADS đã đạt được trong năm 2023; đồng thời đề nghị cấp uỷ, Chi bộ tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo Cục THADS tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương trong năm 2023, trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2024; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của bộ, ngành và của tỉnh, nhất là nghị quyếtĐại hội Chi bộ Cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đói với đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm; tổ chức tốt các phong trào thi đua….

Các tin đã đưa ngày: