Sign In

KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

19/10/2017

KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
    “ Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-VKSĐB ngày 03/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên về trực tiếp kiểm soát hoạt động thi hành án dân sự, ngày 17/10/2017, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công bố Quyết định kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh”
       Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm 04 thành viên, do đồng chí Vũ Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; đồng chí Đồng Xuân Sỹ, Trưởng phòng 11- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng đoàn; thời gian trực tiếp kiểm sát 03 ngày làm việc, kể từ ngày 17/10/2017 đến 19/10/2017; thời điểm trực tiếp kiểm sát ( từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017).

         

      Nội dung trực tiếp kiểm sát: Tổng số phải thi hành ( số cũ, số mới). Trong đó: số ủy thác; số có điều kiện thi hành; số chưa có điều kiện thi hành. Số đã giải quyết: số thi hành xong; số  đình chỉ thi hành án; số giảm thi hành án. Số còn phải giải quyết: số có điều kiện thi hành; số chưa có điều kiện thi hành; số tạm đình chỉ. Tổng số tiền đã thu được: ( số tiền đã thu chưa thi hành của kỳ trước; số tiền thu của kỳ này). Đã chi ( nộp ngân sách; trả cho cơ quan tổ chức, xã hội; trả cho công dân). Số tiền hiện vật còn tồn ( tại tài khoản, tại quỹ đơn vị, tại kho bạc). Việc phân loại điều kiện thi hành án, việc tổ chức thi hành án đối với loại việc có điều kiện thi hành án; việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án; việc giải quyết một số vụ, việc thi hành án phức tạp  kéo dài; việc quản lý và thu, chi tiền thi hành án; việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; việc phối hợp với trại giam, trại tạm giam trong công tác thi hành án dân sự; việc thực hiện chế độ, thủ tục thu nộp quản lý phí thi hành án dân sựviệc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án, việc quản lý kho, quỹ nghiệp vụ thi hành án và thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát./.
 
                                                                               Đỗ Thành Trung
                                                            Văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh
 

Tác giả ảnh: Đỗ thành Trung
Theo Cục thads tỉnh

Các tin đã đưa ngày: