Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021

16/04/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021

 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2021, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, công chức thuộc Cục và Chi cục trưởng 10 Chi cục THADS các huyện trực thuộc. Tham dự Hội nghị còn có Đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm (số liệu từ ngày 01/10/2020 đến 31/3/2021) các cơ quan THADS trong tỉnh đã thụ lý và thi hành:
Về việc: Tổng số Bản án, Quyết định đã nhận là 1.385 Bản án, quyết định. Tổng số việc giải quyết là 1.857 việc (giảm 151 việc, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 465 việc; số thụ lý mới là 1.392 việc (giảm 181 việc, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số việc phải thi hành là 1.825 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 1.571 việc (chiếm 86,1% tổng số phải thi hành), số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 240 việc (chiếm 13,1% tổng số phải thi hành). Số việc thi hành xong là 1.191 việc (giảm 123 việc, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỷ lệ 75,81% (giảm 3,83% so với cùng kỳ năm 2020), so với chỉ tiêu của Tổng cục giao còn thiếu 7,19%. Số việc chuyển kỳ sau là 634 việc (giảm 3 việc, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2020).
Về tiền: Tổng số tiền giải quyết là 112.363.913.000 đồng (giảm 36.042.792.000 đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó: số cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 72.115.148.000 đồng, số thụ lý mới là 40.248.765.000 đồng (giảm 45.610.486.000 đồng, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số tiền phải thi hành là 108.415.655.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 68.011.542.000 đồng (chiếm 62,7% tổng số phải thi hành), số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 19.233.353.000 đồng (chiếm 17,7% tổng số phải thi hành). Số tiền thi hành xong là 23.066.096.000 đồng (giảm 29.104.538.000 đồng, giảm 55,7% so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ 33,91%, so với chỉ tiêu của Tổng cục giao còn thiếu 7,19%. Số tiền chuyển kỳ sau là 85.349.559.000 đồng, giảm 4.765.660.000 đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2020).
Về thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng: Tổng số phải thi hành là 25 việc, tương ứng với số tiền là 34.100.659.000 đồng. Kết quả thi hành xong 05 việc thu được số tiền là 2.547.379.000 đồng, đạt tỷ lệ 23,81% về việc và và 16,87% về tiền (giảm 05 việc, tương ứng với 50% và tăng 140.583.000 đồng, tương ứng với 5,8% so với cùng kỳ năm trước) .
Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Tổng số phải thi hành là 1.423 việc, tương ứng với số tiền là 14.542.674.000 đồng. Kết quả: đã thi hành xong 1.100 việc, thu được số tiền là 3.606.511.000 đồng, đạt tỷ lệ 86,75% về việc và 41,73% về tiền (giảm 100 việc, tương ứng với 8,3% và giảm 31.095.026.000 đồng, tương ứng với 89,6% so với cùng kỳ năm trước).
Về thi hành án phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự đối với người đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam: Tổng số phải thi hành là 822 việc, tương ứng với số tiền là 15.274.259.000. Kết quả: đã thi hành xong 545 việc, với số tiền thi hành xong là 2.354.874.000 đồng, đạt tỷ lệ 66,3% về việc và 15,4% về tiền (tăng 51 việc, tương ứng với 10,3% và tăng 1.526.989.000 đồng, tương ứng với 184,4% so với cùng kỳ năm trước)..
          Kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS: Số đề nghị xét miễn, giảm thi hành án là 05 việc với số tiền là 76.697.000 đồng. Kết quả: Đã thực hiện xét miễn, giảm được 05 việc với số tiền là 76.697.000 đồng.
Tính đến hết ngày 31/3/2021, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan Thi hành án dân sự 14 bản án, quyết định về vụ án hành chính, trong đó: có 08 bản án, quyết định có nội dung theo dõi; 05 bản án, quyết định không có nội dung theo dõi. Tổng số việc phải theo dõi THAHC là 08 việc, trong đó năm trước chuyển sang là 06 việc, trong kỳ báo cáo là 02 việc. Kết quả số Bản án, Quyết định có nội dung theo dõi đã được thi hành xong là 08 việc, chưa thi hành xong 0 việc.
Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các đơn vị. Các ý kiến thảo luận tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án của các đơn vị... Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đề những biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án được giao.
 
Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, ông Lường Văn Sương - Cục trưởng biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cơ quan THADS tỉnh trong 06 tháng vừa qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố phải phải tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của công chức, người lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Tư pháp và chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, liêm khiết; Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hỗ trợ trong công việc để cùng nhau hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác THADS, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng vặt; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thi hành án; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ.Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đồng thời chủ động, quyết liệt đẩy mạnh tổ chức thi hành án, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổ chức đợt THADS cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2021). Toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao trong năm 2021.
Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Cục THADS tỉnh Điện Biên đã thành công tốt đẹp.

Tác giả ảnh: Hà Huy Thành
Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: