Sign In

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC NĂM 2019

26/03/2019

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC NĂM 2019
     Sáng 25/3, tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp;  đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện Vụ thi đua - khen thưởng - Bộ Tư pháp cùng đại điện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 13 tỉnh miền núi phía Bắc.
 

                                         Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 
Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Tại Hội nghị, đại biểu của các đơn vị thi đua đã thông qua Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Khu vực thi đua Khối thi đua các cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản; tập trung thi hành dứt điểm các vụ án dân sự trọng điểm, các vụ việc phức tạp kéo dài; quán triệt và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp và địa phương phát động với 2 đợt thi đua cao điểm từ đầu năm đến 30/6/2019 (đợt 1); từ 1/7/2019 đến kết thúc năm 2019 (đợt 2). 


      Đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2019 của Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, để các phong trào thi đua năm 2019 được triển khai đạt hiệu quả đề nghị các cơ quan trong Khu vực thi đua cần đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các phong trào thi đua.
 
                                  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình ký kết giao ước thi đua năm 2019.

          Trên cơ sở thống nhất các nội dung thi đua năm 2019, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 13 tỉnh miền núi phía Bắc tiến hành ký kết giao ước thi đua với các nội dung: Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; Tiếp tục thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng, bồi dưỡng tấm gương điển hình tiên tiến; Thực hiện tốt phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động.
       Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương những thành tích của các tỉnh miền núi phía Bắc đã đạt được trong năm 2018. Những kết quả, thành tích đó đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của ngành Tư pháp trong năm qua, đồng thời ngày càng khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và vị thế đối ngoại của các tỉnh trong khu vực, đồng chí đề nghị các đơn vị trong khu vực cần tiếp tục triển khai phát động, thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Mỗi phong trào thi đua phải xác định từng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; công tác khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua, từ phong trào thi đua phát hiện ra các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới.  
    Phát biểu bế mạcHội nghị, đồng chí Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ - Trưởng Khu vực thi đua đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Tổng cục thi hành án dân sự và các ý kiến của các đại diện các đơn vị thi đua, để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc trong 6 tháng cuối năm 2019.
  Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương với những nội dung thiết thực, Hội nghị phát động, ký giao ước thi đua năm 2019 các cơ quan Tư pháp khu vực Miền núi phía Bắc đã thành công tốt đẹp. 
 
    Phạm Minh Hiếu 
Cục THADS tỉnh Điện Biên


Theo Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: