Sign In

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019

11/01/2019

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019
    “ Trong hai ngày, từ ngày 08-09/01/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2019”. 
Tham gia lớp tập huấn gồm: Toàn thể chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký, thư ký trung cấp thi hành án, kế toán thuộc Cục và 10 Chi cục THADS  cấp huyện trực thuộc. Trên cơ sở Tài liệu tập huấn đã được tiếp thu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Tổng cục THADS tổ chức, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã phân công báo cáo viên là những công chức có năng lực, nghiên cứu, biên soạn lại tài liệu, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và thực hiện tập huấn lại cho trên 90 lượt công chức. Nội dung tập huấn gồm 09 chuyên đề:

         
         Chuyên đề 1: “ Trình tự, thủ tục thi hành án hành chính”
          Chuyên đề 2: “ Bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự”
          Chuyên đề 3: “ Kỹ năng giao bảo quản tài sản đã kê biên, thu giữ để thi hành án” d
          Chuyên đề 4: “ Áp dụng biện pháp bảo đảm trong thi hành án dân sự”
          Chuyên đề 5: “ Kỹ năng xác minh đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp”
          Chuyên đề 6: “ Định giá, định giá lại tài sản” do đồng chí Vũ Đức Hải-
          Chuyên đề 7: “ Tiếp nhận, ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời”
          Chuyên đề 8: “ Ủy quyền trong thi hành án dân sự”
          Chuyên đề 9: “ Quy trình thi đua, khen thưởng trong Hệ thống THADS”
           Chủ động nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thi hành án luôn được Lãnh đạo Cục THADS tỉnh quan tâm thực hiện. Đảm bảo góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại địa phương.
                                                                                               Người viết:
                                                                                          Đỗ Thành Trung

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung

Các tin đã đưa ngày: