Sign In

HỘI NGHỊ GIAO BAN KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG NĂM 2019

24/04/2019

HỘI NGHỊ GIAO BAN KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG NĂM 2019
       “ Chiều ngày 19/4/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý II năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2019; đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng - chủ trì hội nghị, dự Hội nghị có đồng chí Tạ Quốc Văn – Phó phòng tổng hợp UBKT tỉnh ủy - phụ trách địa bàn; các đồng chí lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng, phó các Phòng chuyên môn và công chức tại Cục, Chi cục trưởng 10 Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện tham dự ”.
      Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý II được Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức ngay sau Hội nghị giao ban trực tuyến của Tổng cục Thi hành án dân sự quý II năm 2018 với 63 điểm cầu Cục thi hành án dân sự địa phương. Tại Hội nghị đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng thông qua báo cáo sơ kết công tác quý II của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, kết quả đạt được như sau: 

      
        *) Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền:
       - Về việc, tổng số thụ lý là 1.888 việc, tăng 63 việc (3,4%) so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, số cũ chuyển sang là 551 việc, số thụ lý mới là 1.337 việc, giảm 5 việc (0,37%) so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số việc phải thi hành là 1.841 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 1.340 việc (chiếm tỷ lệ 72,8%), tăng 26 việc (1,97%) so với cùng kỳ năm 2018; số chưa có điều kiện thi hành là: 501 việc (chiếm tỷ lệ 27,2%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.112 việc, đạt tỷ lệ 82,99%, giảm 12 việc, thấp hơn 2,55% so với cùng kỳ năm 2018 (cao hơn 8,99% so với chỉ tiêu được giao năm 2019). Số việc chuyển kỳ sau là 729 việc (trong đó số có điều kiện là 229 việc).
       - Về tiền, tổng số thụ lý là 103.706.098.000 đồng, tăng 23.664.098.000 đồng (29,6%) so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, số cũ chuyển sang là 56.113.255.000 đồng, số thụ lý mới là 47.592.843.000 đồng, tăng 24.559.448.000 đồng (106,6%) so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tiền phải thi hành là: 101.895.705.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 52.784.569.000 đồng (chiếm tỷ lệ 51,8%), tăng 8.327.942.000 đồng (18,7%) so với cùng kỳ năm 2018; số chưa có điều kiện thi hành là: 49.111.136.000 đồng (chiếm tỷ lệ 48,2%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 28.723.028.000 đồng, đạt tỷ lệ 54,42%, tăng 14.808.859.000 đồng, cao hơn 106,4% so với cùng kỳ năm 2018 (cao hơn 19,42% so với chỉ tiêu được giao năm 2019). Số tiền chuyển kỳ sau là 73.172.677.000 đồng, (trong đó số có điều kiện là 24.061.541.000 đồng).       *) Kết quả theo dõi thi hành án hành chính: tại các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh tính từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019, như sau:
        - Tổng số bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao là 03, trong đó: Bản án, Quyết định của Tòa án về án hành chính là 03; Quyết định buộc thi hành án hành chính là 0.
        - Tổng số bản án, Quyết định của Tòa án, cơ quan THADS thực hiện theo dõi là 01, trong đó: kỳ trước chuyển sang là 0; trong kỳ báo cáo là 01.
       - Nội dung theo dõi: Số Bản án, Quyết định đã ra thông báo tự nguyện thi hành án là 01; Số quyết định buộc thi hành hành án hành chính đã đăng tải công khai là 0; Số vụ việc cơ quan THADS làm việc với người phải thi hành án là 01; Số vụ việc có văn bản kiến nghị xử lý do không chấp hành án là 0.
       - Số Bản án, Quyết định tiếp nhận nhưng không có nội dung theo dõi là 02;
       - Kết quả theo dõi: Tổng số Bản án, Quyết định theo dõi đã được thi hành xong là 0; Tổng số trường hợp bị xử lý trách nhiệm theo kiến nghị của cơ quan THADS là 0.
Đối với các mặt công tác như: Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức cán bộ; công tác văn phòng và một số công tác khác  được Cục thi hành án dân sự tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả.
           Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh đã nghe 5/10 đồng chí Chi cục trưởng báo cáo kết quả thi hành án dân sự quý II năm 2019 của đơn vị mình; sau khi nghe các đơn vị báo cáo Cục trưởng trực tiếp đối thoại với Chi cục trưởng các Chi cục: huyện Điện Biên Đông, huyện Tủa Chùa, huyện Điện Biên và huyện Mường Nhé …là những đơn vị đạt tỷ lệ thấp về việc và về tiền. Đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh  yêu cầu các Chấp hành viên, các Chi cục trưởng nghiêm túc lập kế hoạch giải quyết - xác định thời gian cụ thể đối với từng vụ việc, xử lý triệt để các vụ việc có điều kiện.


        

       Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, Ngành  và địa phương về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Cục đối với các Chi cục, đảm bảo sâu sát với tình hình thực tế, tăng cường hướng mạnh về cơ sở; duy trì và phát huy vai trò, vị thế của ngành đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Chỉ đạo tổ chức thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục luật định, đảm bảo quyền lợi nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, kiên quyết không để án có điều kiện không được tổ chức thi hành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục, Phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì tốt công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự trên cơ sở các quy chế phối hợp đã ký kết với các ngành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, công tác cải cách hành chính, ứng  dụng công nghệ thông tin, cơ chế một cửa và hỗ trực tuyến trong thi hành án dân sự.
 
Minh Hiếu - Cục THADS tỉnh


Theo Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: