Sign In

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp năm 2015

25/08/2015

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-TCTHADS ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp năm 2015 đến các thí sinh được biết (có danh sách kèm theo).
          Yêu cầu các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn bổ sung Phiếu lý lịch Tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (theo quy định tại điểm b khoản 2, Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010).
          Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự và đăng trên Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: http://cthads.dongthap.gov.vn (mục Thông báo)./.
 
Các tin đã đưa ngày: