Sign In

Thông báo kết quả Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất

13/04/2016

1. Công bố kết quả Hội thi
- Tổng số Chấp hành viên dự thi: 45 người;
- Tổng số bài thi đạt yêu cầu: 43 bài, chiếm 95,56%. Trong đó:
+ Số bài thi đạt loại giỏi: 02 bài, chiếm 4,44%;
+ Số bài thi đạt loại khá: 12 bài, chiếm 26,66%;
+ Số bài thi đạt trung bình: 29 bài, chiếm 64,44%;
- Tổng số bài thi không đạt yêu cầu: 02 bài, chiếm 4,44%.
  2. Công bố giải thưởng Hội thi
- Giải nhất: ông Lê Quang Công, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung;
- Giải nhì: ông Trần Công Bằng, Chấp hành viên sơ cấp/Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự;
- Giải ba: bà Mai Thị Thu Cúc, Chấp hành viên sơ cấp/Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông;
- Giải khuyến khích:
+ Bà Lê Thị Thanh Xuân, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc;
+ Bà Võ Hồng Đào, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc;
+ Ông Võ Hoàng Long, Chấp hành viên sơ cấp/Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười;
+ Ông Đặng Huỳnh Tân, Chấp hành viên sơ cấp/Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành;
+ Ông Nguyễn Văn Thế, Chấp hành viên trung cấp/Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự.
3.  Công bố Đội dự thi vòng khu vực
- Ông Trần Công Bằng, Chấp hành viên sơ cấp/Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự;
- Bà Mai Thị Thu Cúc, Chấp hành viên sơ cấp/Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông;
- Ông Nguyễn Văn Thế, Chấp hành viên trung cấp/Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự.
- Ông Đặng Huỳnh Tân, Chấp hành viên sơ cấp/Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành;
- Ông Võ Hoàng Long, Chấp hành viên sơ cấp/Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười;
- Ông Lê Quang Công, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung;
- Bà Lê Thị Thanh Xuân, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc;
Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp mục “Thông báo”.
Ban Tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 cấp tỉnh thông báo đến các Chấp hành viên tham dự Hội thi được biết./.
 
Các tin đã đưa ngày: