Sign In

Thông báo Kết quả thi kỳ thi tuyển công chức năm 2015

30/06/2015

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Căn cứ kết quả thi tuyển công chức năm 2015, Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi về kết quả thi, cụ thể như sau:
 1. Công bố kết quả thi
            Kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh năm 2015 (Phụ lục 01 kèm theo Thông báo này)
   2. Phúc khảo kết quả thi
- Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến hết ngày 10/7/2015  (kèm theo mẫu đơn phúc khảo).
 - Địa điểm nộp đơn đề nghị phúc khảo: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp (Phòng Tổ chức cán bộ) số 07 Lê Văn Chánh, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.
                Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp  (http://cthads.dongthap.gov.vn)  mục “Thông báo”.
 Thí sinh muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp qua số điện thoại 0673.852.584./.
Hội đồng tuyển dụng
Các tin đã đưa ngày: