Sign In

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2015

15/07/2015

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Căn cứ kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2015, Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thông báo đến các thí sinh có đơn đề nghị chấm phúc khảo về kết quả chấm phúc khảo, cụ thể như sau:
- Danh sách kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh năm 2015 (Phụ lục kèm theo Thông báo này);
- Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp  (http://cthads.dongthap.gov.vn và địa chỉ http://thads.moj.gov.vn/dongthap)  mục “Thông báo”.
Thí sinh muốn biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp qua số điện thoại 0673.852.584./.
 
Các tin đã đưa ngày: