Sign In

Thông báo về việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh

05/06/2017

1. Cơ chế một cửa được áp dụng đối với các thủ tục:
          - Quyết định thi hành án theo yêu cầu;
- Xác nhận kết quả thi hành án;
          - Yêu cầu thay đổi chấp hành viên;
          - Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế THA;
          - Đề nghị miễn, giảm phí THA.
2. Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đối với các thủ tục:
- Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự;
- Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự;
- Hỗ trợ trực tuyến thủ tục khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự.
Việc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp theo địa chỉ: thads.moj.gov.vn/dongthap.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thông báo đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân biết để được yêu cầu hỗ trợ, để biết thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0673.852584 hoặc trực tiếp đến địa chỉ: Số 07, đường Lê Văn Chánh, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.
 
Các tin đã đưa ngày: