Sign In

Chi cục THADS huyện Cao Lãnh vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiêm vụ năm 2021

18/10/2021

Năm 2021, bên cạnh các mặt thuận lợi, Chi cục THADS huyện Cao Lãnh cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, quyết tâm vượt khó của toàn thể công chức, người lao động nên Chi cục THADS huyện Cao Lãnh đã thực hiện cơ bản đạt và vượt các chi tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu quan trọng là về việc và về tiền.
Đạt và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao
Nhìn lại năm công tác vừa qua, mặc dù là một năm có nhiều biến động, khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đó là Đại hội đảng, bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nhưng với việc đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Chi cục, triển khai đồng bộ, sâu sát kịp thời ngay từ đầu năm và xuyên suốt cả năm công tác bằng nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của công chức, người lao động đã tổ chức thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo hướng linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phương châm bám sát cơ sở, địa bàn, vụ việc cụ thể để tập trung chỉ đạo quyết liệt tổ chức thi hành án.
Nhờ đó, tuy số lượng việc phải thi hành là 2.570 việc, đã thi hành xong 1.386 việc, về tiền phải thi hành 203 tỷ 516 triệu 360 nghìn đồng, thi hành xong 49 tỷ 295 triệu 147 nghìn đồng, đạt 83.70% về việc và 47,92% về tiền, vượt 2,2% về việc và vượt 7,82% tiền so với chỉ tiêu Cục THADS giao đầu năm. Kết quả công tác theo dõi thi hành án hành chính toàn tỉnh; các mặt công tác khác được cơ quan THADS giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật…
 Trong năm 2021 đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:
+ Đối với tập thể: Đề nghị Cục Thi hành án dân sự xét, khen tặng các danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ thi đua của Ngành tư pháp”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
+ Đối với cá nhân: Đề nghị xét công nhận 03 cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở và 21 cá nhân là lao động tiên tiến và 10 cá nhân giấy khen Cục trưởng.
Bên cạnh đó, Chi cục THADS huyện Cao Lãnh còn triển khai đợt cao điểm tập trung thi hành án dân sự. Qua đợt cao điểm đã được Cục THADS trao giấy khen cho 01 cá nhân và đề nghị Tổng cục THADS khen thưởng đối với tập thể.  
Đoàn kết nội bộ luôn bồi đắp, luôn duy trì
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, dự báo là năm công tác có nhiều khó khăn, nợ xấu sẽ tăng cao, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nếu không tập trung quyết liệt ngay từ đầu năm thì việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ là rất khó khăn.
Do đó, Chi cục THADS huyện Cao Lãnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; nhận thức rõ những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay để tập trung làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn để tạo đà thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, tránh tư tưởng “xả hơi” làm gián đoạn, thiếu tập trung công tác đôn đốc, giải quyết án, tránh tình trạng không hoàn thành chỉ tiêu cho dịch bệnh và lý do khách quan; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý hành chính, kỷ cương trong phát ngôn.
Tập trung phân loại án, giải quyết các vụ việc có giá trị lớn có điều kiện thi hành, án tín dụng ngân hàng; tập trung trí tuệ nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên ngành dọc và địa phương để giải quyết các vụ việc tồn đọng, khó khăn, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Chuẩn bị phương án phù hợp trong tình hình mới, tập trung ưu tiên làm tốt công tác vận động thuyết phục đương sự; tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động thi hành án.
Với truyền thống đoàn kết nội bộ, vượt khó, linh động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn cảnh để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Cục THADS, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện trong công tác THADS sẽ có bước đột phá, góp phần vào thành tích chung về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Huyện.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh

Các tin đã đưa ngày: