Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức họp mặt tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng năm 2023

28/04/2023

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức họp mặt tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng năm 2023
Thực hiện Công văn số 430-CV/BTGHU ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc định hướng tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng năm 2023. Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, được sự thống nhất của Chi bộ, Công đoàn cơ sở tổ chức Họp mặt tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng năm 2023. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Thanh Giang, Bí thư chi bộ - Chi cục trưởng; đồng chí Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và toàn thể công đoàn viên cùng tham dự.
 
Tại buổi họp mặt đồng chí Lê Thanh Giang đã nêu ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2023, khẳng định truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh, dựng xây và phát triển đất nước. Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 với quan điểm xuyên suốt "Văn hóa là bản sắc của một dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất"; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam; các dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức phát triển kinh tế - xã hội.

Qua buổi họp mặt, các công đoàn viên đã nhận thức tốt về cội nguồn dân tộc và rất tự hào truyền thống giữ nước và dựng nước, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng con rồng, cháu tiên./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: