Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/05/2023

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/HU ngày 27/3/2023 của Huyện ủy Châu Thành về tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2023, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Minh Trung, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện. Hội nghị do ông Lê Thanh Giang - Bí thư Chi bộ chủ trì cùng sự tham dự của 11 đảng viên chi bộ.
Chi ủy Chi bộ đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng viên lần thứ III, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ đã thực hiện đạt một số kết quả theo kế hoạch thực hiện nghị quyết. Từ năm 2020 đến nay mỗi năm chi cục đều đạt và vượt chỉ tiêu của Cục THADS Tỉnh giao và các mặt công tác theo chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện giao. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế cần đánh giá và có giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn. Trong Hội nghị giữa nhiệm kỳ tất cả đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn góp ý nhằm kịp thời khắc phục hạn chế và nêu giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ và Nghị quyết của Đảng bộ huyện Châu Thành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Minh Trung, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đã biểu dương thành tích Chi bộ đã đạt được và nêu một số hạn chế và một số việc Chi bộ cần thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại nhằm phấn đấu hoàn thành nghị quyết của Chi bộ, nghị quyết của Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Huyện nhà. Nhất là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, phát huy năng lực, trình độ nghiệp vụ hàng năm hoàn thành tốt, đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao. Giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên về phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền triển khai, quán triệt, giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị thống nhất biểu quyết tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại./.
Lê Thị Thanh Xuân

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: