Sign In

Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận tại Cục Thi hành án dân sự Tỉnh

06/03/2020

Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận tại Cục Thi hành án dân sự Tỉnh
Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 3 năm 2020, Đoàn phúc tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp do ông Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định và tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp trong năm 2019.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Tỉnh báo cáo và giải trình kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị, kết luận, Đoàn phúc tra trực tiếp kiểm tra các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiến nghị, kết luận kiểm sát.
Qua kết quả phúc tra, Đoàn phúc tra kết luận các nội dung kiến nghị, kết luận kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh đều được Cục Thi hành án dân sự Tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, trong đó có nhiều nội dung đã khắc phục xong, các nội dung còn lại Cục Thi hành án dân sự đang khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS

Các tin đã đưa ngày: