Sign In

Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội.

28/11/2019

Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội.
Để kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả, hạn chế, nguyên nhân từ khi thành lập Chi Hội Luật gia, trên cơ sở đó xác định rõ phương hướng hoạt động của Chi Hội trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Chiều ngày 28/11/2019, Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024Đại hội có 12/12 Hội viên tham dự
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe thông qua các nội quy, quy chế Đại hội và đặc biệt là Báo cáo kết quả hoạt động của Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự từ năm 2014 đến năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo Cục THADS và sự chỉ đạo thường xuyên của Hội Luật gia tỉnh đã giúp cho hoạt động của Chi hội được nâng cao về số lượng và chất lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung Chi hội cũng như của đơn vị. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi hội còn có một số tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật chủ yếu ở lĩnh vực hoạt động của ngành và chưa mang tính sâu rộng; chi hội chưa có những giải pháp tổ chức hoạt động thích hợp nên chưa tạo ra sự phát triển mạnh mẽ…
Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thảo luận, đóng góp các văn kiện. Đồng thời, bầu ra Ban Chấp hành Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 đồng chí:
1. Ông Trần Công Bằng, Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo – Chi hội trưởng
2. Ông Võ Thành Trí, Phó trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo – Phó Chi hội trưởng
3. Bà Huỳnh Thị Diễm Trinh, Thư ký thi hành án Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự - Ủy viên
Ban Chấp hành khóa mới đã thông qua Nghị quyết của Đại Hội gồm các nội dung: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của Chi hội; tiếp tục củng cố tổ chức Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động. Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, mở rộng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên và Nhân dân; kết hợp với cơ quan, tổ chức khác để tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo….

Tác giả ảnh: Nguyễn Kim Tuân
Theo Chi hội Luật gia Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: