Sign In

Khối cơ quan Tư pháp Khu vực miền Tây Nam bộ kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

11/11/2019

Khối cơ quan Tư pháp Khu vực miền Tây Nam bộ kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
Để đảm bảo, phục vụ tốt cho việc bình xét, suy tôn các tập thể tiêu biểu thật sự đúng với thành tích đạt được trong năm, ngày 08/11/2019, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua năm 2019. 
 
Hội nghị vinh dự được đón tiếp bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó cục trưởng Cục công tác phía nam – Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự của 13 tỉnh, thành khu vực miền Tây Nam bộ.
Mở đầu Hội nghị, đại diện Thường trực Khu vực thi đua, bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp/Phó trưởng Khu vực thi đua đã báo cáo tình hình đăng ký thi đua của các đơn vị trong Khu vực. Cụ thể: khối Sở Tư pháp có 13/13 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Ngành Tư pháp; khối Thi hành án dân sự có 72 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Ngành Tư pháp, trong đó có 07 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ (các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đăng ký 04 Cờ thi đua Ngành Tư pháp và 01 Cờ thi đua Chính phủ).
Tuy nhiên, tính đến ngày Hội nghị kiểm tra, khối Sở Tư pháp còn đủ 13/13 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Ngành Tư pháp. Riêng các đơn vị khối cơ quan THADS, có 50/72 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Ngành Tư pháp và 03/07 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Chính phủ xin rút (các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp rút lại còn 02 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Ngành Tư pháp và 01 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Chính phủ).
Khu vực thi đua đã chia thành 08 tổ (04 tổ khối Sở Tư pháp và 04 tổ khối cơ quan Thi hành án dân sự) tiến hành kiểm tra chi tiết việc thực hiện phong trào thi đua năm 2019 của từng đơn vị. 
Kết quả: nhìn chung, kết quả chấm điểm của các Tổ kiểm tra so với kết quả tự chấm điểm của các đơn vị cơ bản thống nhất nhau, một vài đơn vị có sai lệch về điểm số nhưng không lớn, tất cả đều nằm trong nhóm thứ hạng mà mình đã đăng ký. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó cục trưởng Cục công tác phía nam - Bộ Tư pháp đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong Khối thi đua. Bà cũng hy vọng, các đơn vị sẽ nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời đạt kết quả cao trong việc suy tôn, bình xét thi đua trong thời gian tới.

Tác giả ảnh: Nguyễn Kim Tuân
Theo Tổ biên tập

Các tin đã đưa ngày: