Sign In

Cục Thi hành án dân sự tổ chức tiêu hủy vật chứng

11/03/2020

Cục Thi hành án dân sự tổ chức tiêu hủy vật chứng
Vào lúc 14 giờ ngày 11/3/2020, tại Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành tiêu hủy vật chứng trong các vụ án mua bán trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm
Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm có: Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự làm Chủ tịch Hội đồng và đại diện Sở Tài chính, Công an Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh tham gia tiêu hủy, kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng.
 
Hội đồng đưa ra tiêu hủy 80 gam chất ma túy còn lại sau giám định bằng hình thức pha loãng vào nước, đổ vào hệ thống thoát nước; các vật chứng khác gồm kéo, ống mũ, ống thủy tinh, bật lửa được tiêu hủy bằng các hình thức phù hợp.
Hội đồng tiêu hủy vật chứng Cục Thi hành án dân sự Tỉnh đã tiến hành tiêu hủy các vật chứng nêu trên theo các phương pháp, trình tự, thủ tục luật định.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS

Các tin đã đưa ngày: