Sign In

Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

25/11/2020

Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3710/KH-TCTHADS ngày 29/10/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyên truyền dịch vụ hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự xin giới thiệu đến công chức, người lao động tại các cơ quan Thi hành án trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp một số nội dung có liên quan cũng như cách thức truy cập để sử dụng Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
Ngày 01/10/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-TCTHADS về việc triển khai Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và Quyết định số 818/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
Phần mềm Hỗ trợ tuyến thi hành án dân sự được thực hiện tại Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự từ ngày 01 tháng 10 năm 2020. Các nội dung thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự thông qua Phần mềm gồm: Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành dân sự; hỗ trợ trực tuyến xác nhận kết quả thi hành án dân sự; hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thi hành án dân sự.
Phần mềm gồm hai phân hệ là Phân hệ dành cho người dân, doanh nghiệp và Phân hệ dành cho công chức và Lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự
- Phân hệ dành cho người dân và doanh nghiệp
Địa chỉ truy cập chính thức: https://htttthads.moj.gov.vn
Người dân, doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ trên để xem hướng dẫn và thực hiện việc kê khai thông tin, gửi đề nghị hỗ trợ trực tuyến, tiếp nhận các thông báo, thông tin hỗ trợ từ các cơ quan thi hành án dân sự.
- Phân hệ dành cho công chức, Lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự
Địa chỉ truy cập: https://htttthads.moj.gov.vn/httt
So với địa chỉ truy cập của người dân và doanh nghiệp thì người dùng là công chức, Lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự phải có thêm phần “/httt” trong địa chỉ truy cập để đăng nhập vào tài khoản được cấp và thực hiện các chức năng theo phân quyền.
Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ có thể vào Trang Thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ https://thads.moj.gov.vn/dongthap, vào mục Hỗ trợ trực tuyến THADS để sử dụng dịch vụ.
Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, công chức, người lao động tại các cơ quan Thi hành án trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hỗ trợ trực tuyến liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0277.3852584, gặp đồng chí Nguyễn Chí Hòa để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện./.
Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: