Sign In

Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự

31/10/2020

Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự
Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh do ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát trực tiếp công tác THADS tại Cục Thi hành án dân sự Tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh và lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS Tỉnh.
Sau khi Đoàn giám sát thông qua chương trình giám sát, Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh báo cáo tình hình hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh và báo cáo đầy đủ các nội dung theo kế hoạch giám sát công tác THADS năm 2020 của HĐND Tỉnh. Theo đó, năm 2020 các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung nguồn lực thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao, đặc biệt là đã thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu quan trọng là về việc, về tiền (về việc đạt 85,07%/80% và về tiền đạt 54,06%/38% chỉ tiêu được giao). Cục THADS Tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 414/TB-HĐND ngày 24/12/2018 của Thường trực HĐND Tỉnh kết luận phiên giải trình về công tác thi hành án dân sự và các nội dung kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh năm 2019; chủ động ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục THADS Tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến đất đai.
Bên cạnh đó, cũng thẳng thắn nhìn nhận, báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả hoạt động thi hành án dân sự trong năm 2020, mặc dù các chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền đều hoàn thành, nhưng thực tế số việc và số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2021 vẫn còn ở mức cao; số vụ, việc có điều kiện thi hành thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và số lượng án liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước đến nay thi hành xong đạt thấp; đa số các vụ việc liên quan đến đất đai đều là tài sản chung hộ gia đình, việc xác minh tài sản là quyền sử dụng đất trước khi kê biên mất nhiều thời gian, cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai có lúc chậm cung cấp thông tin, cá biệt có trường hợp cung cấp thông tin là tài sản cá nhân nhưng sau đó lại cung cấp thông tin là tài sản hộ…
Từ báo cáo của Cục THADS Tỉnh và kết quả khảo sát, giám sát trực tiếp ở một số Chi cục THADS trong tỉnh và các ngành có liên quan, các thành viên Đoàn giám sát đã có 12 lượt ý kiến trao đổi, đề nghị Cục THADS Tỉnh giải trình làm rõ các nội dung như việc tổ chức thi hành án có chậm hay không; có chú trọng đến công tác dân vận trước khi cưỡng chế thi hành án không; việc xử lý đối với những trường hợp án tuyên không phát sinh quyền, nghĩa vụ; án khó  thi hành và án tuyên chưa rõ cũng như công tác phối hợp giải quyết các loại án này; việc bảo quản vật chứng có đảm bảo an toàn, đúng quy định; lý do vì sao tài sản bán đấu giá thành mà chưa giao được tài sản và rất quan tâm đến những vụ việc thi hành án giá trị nhỏ nhưng tài sản lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành hay đối với vụ việc có tài sản là nhà ở duy nhất...
Với tinh thần trách nhiệm, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh đã giải trình cụ thể, đầy đủ các ý kiến chất vấn của Đoàn giám sát và thẳng thắn nhìn nhận mặt còn hạn chế, ghi nhận những ý kiến góp ý xây dựng của Đoàn để có kế hoạch, giải pháp chỉ đạo toàn thực hiện trong thời gian tới. 
Phát biểu kết luận giám sát, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Văn Thi ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự năm 2020 trên địa bàn tỉnh, chia sẽ về những khó khăn, vướng mắc của ngành, quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các kiến nghị của HĐND Tỉnh, ký kết Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động THADS còn một số hạn chế, khó khăn cần lưu ý là số việc, tiền có điều kiện chuyển sang năm 2021 ở mức cao; tỷ lệ thi hành xong đối với án có điều kiện thi hành thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và các việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước còn thấp, còn tình trạng chưa giao được tài sản cho người mua... Qua đó, đề nghị lãnh đạo Cục THADS Tỉnh cần có giải pháp, kế hoạch chỉ đạo quyết liệt, theo dõi, đôn đốc để giải quyết dứt điểm các việc có điều kiện thi hành thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và các việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước; thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với những vụ việc có giá trị nhỏ nhưng tài sản của đương sự có giá trị lớn, nghiên cứu giải pháp tốt nhất để thi hành các vụ việc có tài sản là nhà ở duy nhất để góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa phương; có giải pháp để giảm số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau qua từng năm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chi cục THADS cấp huyện trong năm 2021 phải giải quyết kéo giảm 2.882 việc, với số tiền, tài sản hơn 387 tỷ đồng có điều kiện thi hành nhưng phải chuyển sang năm 2021 tiếp tục thi hành; kịp thời tổ chức bàn giao tài sản cho người mua được tài sản; phối hợp tốt với các cấp các ngành có liên quan trong hoạt động THADS, trong đó phối hợp với Tòa án nhân dân để sớm giải quyết các án phân chia, tranh chấp tài sản phải thi hành án là tài sản chung của hộ gia đình mà cơ quan THADS đang chờ kết quả giải quyết của Tòa án; nghiên cứu cơ chế trao đổi, phối hợp giữa cơ quan THADS với Tòa án (nhất là án liên quan đến đất đai) để đảm bảo khi bản án có hiệu lực, cơ quan THADS tổ chức thi hành được bản án; chỉ đạo các Chi cục trưởng Chi cục THADS tăng cường kiểm tra Chấp hành viên, công chức thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật mới, áp dụng đúng luật và chủ động phối hợp liên ngành hoặc kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thời gian tới.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS

Các tin đã đưa ngày: