Sign In

Tiêu hủy các vật chứng

26/05/2020

Tiêu hủy các vật chứng
Thi hành các Bản án số 04/2020/HSST ngày 17/02/2020, số 05/2020/HSST ngày 19/02/2020 và Bản án số 02/2020/HSST-TE ngày 28/02/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 08 giờ ngày 26/5/2020 tại Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành tiêu hủy các loại vật chứng theo quy định. Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm có: Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự làm Chủ tịch Hội đồng và đại diện các ngành chuyên môn gồm Sở Tài chính, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an Đồng Tháp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng tham gia tiêu hủy, kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng.
Đây là vật chứng trong các vụ án “mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và giết người” có số lượng lớn và việc tiêu hủy vật chứng phức tạp, cần phải được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Theo đó, vật chứng đưa ra tiêu hủy gồm có chất ma túy còn lại sau giám định tổng khối lượng 7,2kg và các vật chứng khác.
Hội đồng tiêu hủy vật chứng Cục Thi hành án dân sự Tỉnh đã tiến hành tiêu hủy các vật chứng nêu trên theo các hình thức, phương pháp, trình tự, thủ tục luật định, với sự chứng kiến, hỗ trợ của Phòng Cảnh sát Điều tra về ma túy - Công an Đồng Tháp, Sở Tài chính và kiểm sát chặt chẽ của Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh.


Theo Phòng Nghiệp vụ & tổ chức THADS

Các tin đã đưa ngày: