Sign In

Họp giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021

09/10/2020

Họp giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021
Chiều ngày 07/10/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021, dưới sự chủ trì của ông Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng/Phụ trách Cục THADS. Tham dự cuộc họp có ông Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục THADS; lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị, thành.
Tại cuộc họp Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, theo báo cáo cho thấy trong năm 2020 công tác THADS tuy có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban ngành hữu quan, cùng với sự quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo, sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án trong toàn tỉnh, từ đó kết quả công tác có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là toàn tỉnh đã thi hành xong đạt, vượt chỉ tiêu được giao về việc, về tiền, cụ thể: về việc đạt 85,07% (chỉ tiêu được giao 80%) và về tiền đạt 54,06% (chỉ tiêu được giao 38%); đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong công việc; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ ngày càng hướng về cơ sở; công tác tự kiểm tra, kiểm tra được chú trọng, tăng cường hơn trước… Ngoài ra, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ khác cũng được các cơ quan THADS trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt.
Tuy nhiên, công tác trong năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc, có giải pháp, định hướng tháo gỡ, chấn chỉnh. Đồng thời, dự báo năm 2021 và những năm tiếp theo, công tác THADS sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, áp lực, đòi hỏi các cơ quan THADS trong Tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn, thể hiện quyết tâm và có lộ trình, kế hoạch giải quyết công việc cụ thể để đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao.
Tiếp đó, theo gợi ý của chủ trì cuộc họp, đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ THADS, công tác phối hợp trong THADS, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các phần mềm của Hệ thống THADS… Qua đó, thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế tồn tại trong công tác năm 2020, đồng thời có kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo năm 2021 và những năm tiếp theo đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng/Phụ trách Cục THADS thay mặt lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm 2020. Đồng thời, nhấn mạnh trong năm 2021 phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ ngành; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; triển khai thực tốt Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ Tư pháp, nhất là, phải chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021 ngay từ những ngày đầu của năm công tác, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng Chấp hành viên, công chức, người lao trong đơn vị có tư tưởng nghỉ xả hơi giai đoạn đầu năm.… Quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.
Cũng trong buổi họp giao ban, Phó Cục trưởng/Phụ trách Cục THADS đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Quang Đạo, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lai Vung và quyết định nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cho ông Nguyễn Văn Thủy, Chánh Văn phòng Cục THADS./.
                                                                                                                         Nguyễn Chí Hòa
                                                                                                                    Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: