Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I năm 2021.

14/01/2021

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I năm 2021.
Sáng ngày 14/01/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I năm 2021. Đồng chí Vũ Quang Hiện – Phó Cục trưởng/Phụ trách Cục THADS chủ trì Hội nghị, cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khanh – Phó Cục trưởng; lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS và Chi cục trưởng Chi cục THADS 12 huyện, thành phố.
 
Theo báo cáo, kết quả các mặt công tác của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu thi hành án về việc và về tiền đảm bảo tiến độ đề ra, cu thể: 
 - Về việc: Tổng số bản án, quyết định đã nhận là 4.223 bản án, quyết định. Tổng số việc giải quyết là 12.509 việc, trong đó: số cũ chuyển sang (sau khi đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) là 7.186 việc; số thụ lý mới là 5.323 việc, giảm 1.604 việc (giảm 23,16% so với cùng kỳ năm trước). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 3.426 việc, giảm 1.614 việc (32,02%) so với cùng kỳ năm trước, đạt tỉ lệ 41,99% (giảm 8,05%) so với cùng kỳ năm trước. Số việc chưa có điều kiện đã chuyển sang sổ theo dõi riêng là 4.242 việc. Số việc chuyển kỳ sau 9.032 việc.
- Về tiền: Tổng số tiền giải quyết là 1.857 tỷ 398 triệu 920 nghìn đồng, trong đó cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.438 tỷ 112 triệu 587 nghìn đồng, số thụ lý mới là 419 tỷ 286 triệu 333 nghìn đồng, tăng 66 tỷ 142 triệu 548 nghìn đồng (18,73 %) so với cùng kỳ năm trước. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 114 tỷ 026 triệu 466 nghìn đồng, tăng 04 tỷ 028 triệu 204 nghìn đồng (3,66%) so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ 13,71% (tăng 0.55%) so với cùng kỳ năm trước. Số tiền chưa có điều kiện đã chuyển sang sổ theo dõi riêng là 774 tỷ 591 triệu 970 nghìn đồng. Số tiền chuyển kỳ sau là 1.731 tỷ 775 triệu 428 nghìn đồng.
Tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận liên quan đến các lĩnh vực tổ chức cán bộ, nghiệp vụ, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tài chính... Các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, tồn tại cũng như nêu các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động của quý 1/2021. Hội nghị đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; lãnh đạo Cục và lãnh đạo các Phòng chuyên môn đã trả lời, giải đáp đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các Chi cục.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng/Phụ trách Cục THADS yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; chủ động trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, vì trong năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra, phần nào ảnh hưởng đến quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án; khẩn trương thực hiện các bước trong việc ban hành kế hoach công tác năm 2021 của Cục THADS và thẩm tra, phê duyệt kế hoạch công tác năm 2021 của các Phòng chuyên môn và các Chi cục THADS (Quy trình xây dựng và ban hành kế hoạch công tác hàng năm do Tổng cục THADS ban hành theo Quyết định số 299/QĐ-TCTHADS ngày 06/4/2020). Trong đó, chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và sắp xếp, phân công công việc phù hợp, đề cao trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công việc; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.


Theo Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: