Sign In

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023

17/01/2023

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 17/01/2023, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023, đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Qua báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023 cho thấy, xác định nhiệm vụ THADS năm 2023 trên địa bản tỉnh Đồng Tháp tiếp tục với nhiều thuận lợi, khó khăn và thử thách đang xen. Trong 03 tháng đầu năm 2023, nhằm đảm bảo tính liên tục trong việc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục, Cục đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023, ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác năm 2023 trong khi chờ quyết định giao chỉ tiêu chính thức của Tổng cục, Cục đã quán triệt các Chấp hành viên, Chi cục trong những tháng đầu năm các đơn vị tiếp tục duy trì các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao của năm 2022. Bên cạnh đó, Cục đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và địa phương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đội ngũ công chức, người lao động cơ quan THADS đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không phát sinh trường hợp vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật.

Kết quả, 03 tháng đầu năm 2023, chỉ tiêu thi hành xong về việc và tiền đảm bảo theo tiến độ (việc = 43,48%, tiền = 16,46%). Kết quả trên cho thấy, toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nổ lực tập trung toàn diện: Từ khâu tập trung việc giải quyết án, công tác kiểm tra, tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo…đến công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm; cơ bản các mặt công tác ngày càng có hiệu quả hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá; qua công tác kiểm tra vẫn còn nhiều vi phạm; năng lực, trình độ, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ được giao; một số đơn vị chưa xác định được những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện ở từng thời điểm, còn dàn trải công việc nên chưa có hiệu quả cao; công tác tiếp công dân ở một số nơi chưa tạo được sự chuyển biến tích cực so với yêu cầu mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp...

Đồng thời, chỉ tiêu về việc, tiền được giao năm 2023 cao hơn 1,3% về việc, hơn 06% về tiền so với năm 2022. Do đó, các cơ quan THADS trong tỉnh cần phải cố gắng, nỗ lực rất lớn trên tất cả các lĩnh vực thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác THADS, theo dõi THAHC những tháng tiếp theo năm 2023.
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của các đơn vị, đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS phát biểu kết luận Hội nghị và đưa ra những ý kiến chỉ đạo định hướng một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó: đề nghị các Chi cục THADS huyện, thành phố tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng cấp có văn bản hoặc kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 22/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính; Thông báo số 425-TB/VPTU ngày 29/3/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND Tỉnh về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn Tỉnh. Tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của ngành và địa phương năm 2023, tập trung chỉ đạo thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc có điều kiện nhiều năm chưa thi hành xong; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan; Tập trung quan tâm việc cập nhật nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quy trình trong nội bộ hoạt động THADS; thực hiện tốt việc thủ trưởng đơn vị tiếp công dân theo định kỳ và thường xuyên nhằm giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị ngay tại cơ sở; Tăng cường thực hiện kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ thi hành án, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, tạo sự công khai, minh bạch nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trước thềm năm mới, đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS yêu cầu các cơ quan THADS trong tỉnh chuẩn bị và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp uỷ, chính quyền địa phương; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho công chức, người lao động tại Cục và Chi cục dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sau Tết tập trung vào công việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 được giao.
Tại Hội nghị thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, đồng chí Cục trưởng cũng đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ công chức trong ngành hăng hái thi đua, tạo động lực phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Thanh Việt

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: