Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp đánh giá kết quả thi hành đối với án 2015-2018 và thông báo rút kinh nghiệm chung đối với các hạn chế vi phạm thời gian qua

09/02/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp đánh giá kết quả thi hành đối với án 2015-2018 và thông báo rút kinh nghiệm chung đối với các hạn chế vi phạm thời gian qua
Sáng ngày 09/02/2023, ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp chủ trì, tổ chức họp đánh giá kết quả thi hành đối với các vụ việc có điều kiện thi hành án thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước đến nay chưa thi hành xong; thông báo những hạn chế, vi phạm của các cơ quan THADS trong tỉnh qua kết quả kiểm tra của Cục và kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân. Tham dự cuộc họp có các Phó cục trưởng; Kế toán phụ trách nghiệp vụ thi hành án; đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng; Lãnh đạo, công chức Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Chấp hành viên đang trực tiếp thi hành đối với các vụ việc nêu trên.
Tại cuộc họp, Phó trưởng Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Võ Thành Trí đã báo cáo tóm tắt kết quả thi hành đối với các vụ việc có điều kiện thi hành thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước đến nay chưa thi hành xong. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh còn phải thi hành tổng số là 43 vụ việc, qua kiểm tra cho thấy nhiều Chi cục THADS rất chậm trong việc tổ chức thi hành đối với loại án này, kết quả giải quyết không đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Cục THADS và yêu cầu của Hội đồng nhân dân Tỉnh.
Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS yêu cầu Chi cục trưởng, Chấp hành viên trực tiếp thi hành báo cáo cụ thể lý do chưa thi hành xong, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và giải pháp, lộ trình thi hành xong cho từng vụ việc. 
Theo yêu cầu của chủ trì cuộc họp, đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung làm rõ nguyên nhân chậm tổ chức thi hành đối với các án 2015-2018, nguyên nhân hạn chế, vi phạm... Qua đó, thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế tồn tại, đồng thời có kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo giải quyết tốt các vụ việc loại này đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Cục THADS và theo yêu cầu của Hội đồng Nhân dân Tỉnh.
Tiếp đó, Phó Cục trưởng Trần Công Bằng đã nêu tóm tắt các hạn chế, vi phạm chủ yếu được phát hiện qua công tác kiểm tra của Cục đối với các Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục trong thời gian qua và các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện để các đơn vị biết, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời.  
 
 Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan THADS trong Tỉnh phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Đối với án 2015-2018 hiện còn 43 việc, các Chi cục trưởng phải tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả thi hành của Chấp hành viên, quyết tâm đến tháng 6/2023 từng đơn vị phải thi hành đạt trên 50% số vụ việc của mình (tính trên số 57 việc); thường xuyên báo cáo kết quả về Cục và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về kết quả thi hành của đơn vị đối với loại án này; đối với các Chấp hành viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động báo cáo, xin ý, hội ý khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án để tránh vi phạm dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước; nâng cao đạo đức công vụ trong quá trình tác nghiệp; xác định tầm quan trọng của công tác tự kiểm tra và thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra; nghiêm túc tiếp thu chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra; tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức các cơ quan THADS trong Tỉnh phải thật sự đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023./.
                                                                                                                                                      Nguyễn Chí Hòa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: