Sign In

Cục trưởng Cục THADS đôn đốc, chỉ đạo công việc tại Chi cục THADS huyện Hồng Ngự

08/09/2016

Ngày 06 tháng 9 năm 2016, ông Bùi Văn Tấn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo và công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự. Tham dự buổi làm việc có Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng Phòng Tài chính - kế toán cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự.
             Theo báo cáo kết quả công tác 11 tháng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác 01 tháng cuối năm 2016 của Chi cục Thi hành án dân sự Hồng Ngự. Hiên nay, Chi cục có 09 công chức, trong đó có 04 Chấp hành viên, 01 Thẩm tra viên, 02 Thư ký thi hành án, 01 kế toán và 01 công chức khác. Về kết quả thi hành án dân sự 11 tháng năm 2016: Về việc, tổng số phải thi hành là 620 việc, trong đó có điều kiện giải quyết 550 việc và chưa có điều kiện giải quyết là 70 việc. đã thi hành xong 461 việc trong số có điều kiện, đạt tỷ lệ 83,8%; về giá trị, tổng số phải thi hành hơn 16 tỷ đồng, trong đó có điều kiện giải quyết hơn 13 tỷ đồng và chưa có điều kiện hơn 03 tỷ đồng, đã thi hành xong 05 tỷ đồng trong số có điều kiện, đạt tỷ lệ 37,9%.
            Qua báo cáo của đơn vị, Cục trưởng đánh giá Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự là đơn vị có số lượng việc, giá trị phải thi hành không lớn (lượng  việc và tiền đứng thứ 12 trong toàn tỉnh). Tuy nhiên, tỷ lệ giảm việc và giảm tiền của đơn vị 11 tháng năm 2016 chưa đạt tỷ lệ được giao. Vì vậy, Cục trưởng yêu cầu trong thời gian tới để sử dụng công chức phù hợp với năng lực, sở trường của công chức, đồng chí Chi cục trưởng ngoài việc phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng công chức phải phân công giao việc cụ thể trong tập thể lãnh đạo đơn vị. Tập thể Lãnh đạo đơn vị cần đoàn kết nhất trí, tập trung cao độ vào việc đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức tốt việc giải quyết hồ sơ thi hành án bằng nhiều biện pháp và giải pháp, quyết tâm thực hiện bằng được việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2016. Bên cạnh đó, đơn vị cần tập trung nguồn lực để xây dựng trụ sở làm việc và kho vật chứng trong năm 2017.
            Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự xin hứa sẽ cùng với toàn thể công chức trong đơn vị tập trung, đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao


Theo Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: