Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/04/2016

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Sáng ngày 28/4/2016, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016, với sự chủ trì của Cục trưởng Bùi Văn Tấn. Tham dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty, Nguyễn Phú Thiện, Lãnh đạo và Chấp hành viên của 05 Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng, Thẩm tra viên và công chức được phân công làm nhiệm vụ Thẩm tra viên của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành.
        Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty báo cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016, tuy còn nhiều khó khăn, lượng án thụ lý thi hành tăng, phức tạp nhưng nhìn chung các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đảm bảo thực hiện đồng bộ, liên tục các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm và được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tổng cục, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương, từ đó công tác trong kỳ đạt được một số kết quả nhất định, toàn tỉnh thi hành xong về việc đạt 58,58%/71%, về tiền đạt 15,01%/32%; số lượng đơn thư khiếu nại giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước và không có đơn thư tố cáo; thực hiện tốt việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; tổ chức được khá nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự...
          Tuy nhiên, kết quả công tác trong kỳ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, tỷ lệ thi hành xong về tiền của một số đơn vị đạt thấp so với chỉ tiêu được giao; phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành ở một số đơn vị chậm được đổi mới, có phần chưa hiệu quả; phương pháp, lề lối làm việc của một số công chức chưa khoa học, bài bản, thiếu kế hoạch làm việc cụ thể... Đồng thời, dự báo 6 tháng cuối năm 2016 có nhiều khó khăn, thách thức đối với Ngành, đòi hỏi các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn mới đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất, đúng pháp luật.
          Tiếp đó, các đại biểu có nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ thi hành án dân sự… Qua đó chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế tồn tại trong công tác 6 tháng đầu năm và kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Bùi Văn Tấn thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2016. Đồng thời, nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2016 phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Triển khai công tác điều động, luân chuyển, điều chỉnh biên chế đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh, đặc biệt đối với các đơn vị yếu; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ ngành; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, nhất là phối hợp liên ngành giải quyết các vụ án khó, phức tạp và yêu cầu Chấp hành viên, công chức, đặc biệt là công chức lãnh đạo, quản lý phải tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cũng như phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị. Đặc biệt là phải tăng cường chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành án, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cả nước năm 2016./.
                                                                                                                 Nguyễn Chí Hòa
                                                                                                               Văn phòng Cục THADS
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: