Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Đồng Tháp

10/04/2019

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Đồng Tháp
Sáng ngày 08/4/2019, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự do ông Hà Huy Lục - Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.
 
Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trong việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân; địa điểm tiếp công dân, hồ sơ, sổ sách tiếp dân; việc thực hiện các kết luận, kháng nghị, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền; công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức.
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo của Tổng cục và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị theo các nội dung kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Theo đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, khả quan, với một số kết quả nổi bật như: toàn tỉnh đã tiếp 144 lượt công dân và tiếp nhận 40 đơn (38 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo), giảm 23 đơn so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả, đã giải quyết xong 38/40 đơn, đạt tỷ lệ 95%, cao hơn 7,7% so với cùng kỳ năm 2018...
Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết luận sơ bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới./.

                                                                                                          Nguyễn Nhật Giang
                                                                                          Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tin đã đưa ngày: