Sign In

Họp giao ban công tác quý IV năm 2019

25/10/2019

Họp giao ban công tác quý IV năm 2019
Sáng ngày 25/10/2019, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức họp giao ban công tác quý IV năm 2019 và công bố quyết định về công tác cán bộ, với sự chủ trì của Cục trưởng Bùi Văn Tấn. Tham dự cuộc họp có các Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty, Vũ Quang Hiện và Bùi Văn Khanh; Lãnh đạo 05 Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị, thành.
 
Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, kết quả công tác năm 2019 cụ thể:
Kết quả thi hành án về việc và tiền: Về việc, tổng số thụ lý là 26.070 việc, đã thi hành xong 15.823 việc / 19.119 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 82,76% (vượt chỉ tiêu 9,76%). Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 2.290 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 400 tỷ đồng / 895 tỷ đồng có điều kiện, đạt tỷ lệ 44,73% (vượt chỉ tiêu 11,73%). 
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số nhận được là 62 đơn, đã giải quyết xong 62/62 đơn, đạt tỷ lệ 100%.
Công tác tổ chức cán bộ: Nhìn chung, tổ chức, nhân sự của Cục và các Chi cục có sự ổn định, kiện toàn hơn so với năm 2018, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Toàn tỉnh đã thực hiện 167/168 biên chế (gồm 33 Chấp hành viên trung cấp, 51 Chấp hành viên sơ cấp, 02 Thẩm tra viên chính, 16 Thẩm tra viên, 28 Thư ký, Thư ký trung cấp và 37 công chức khác), còn thiếu 01 biên chế.
Bên cạnh đó, các mặt công tác khác được Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện tốt...
Tuy nhiên, kết quả công tác năm 2019 vẫn còn một số mặt hạn chế, như: mặc dù toàn tỉnh thi hành vượt các chỉ tiêu, nhưng tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền đều giảm so với năm 2018 (giảm 5,6% về việc, giảm 4,2% về tiền), trong đó kết quả thi hành đối với án tín dụng ngân hàng tương đối thấp (chỉ đạt tỷ lệ 17,1% về việc và 20,6% về tiền); trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số Chấp hành viên, công chức vẫn còn sai sót, vi phạm dẫn đến bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm. 
Tiếp đó, các đồng chí tham dự họp có nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ THADS, tài chính kế toán, nhất là nhận định tình hình công tác năm 2020; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác và kiến nghị, đề xuất, định hướng các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Bùi Văn Tấn thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm 2019. Đồng thời, Cục trưởng nhận định, công tác THADS sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp; chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao khả năng sẽ tăng, đặc biệt năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và của đất nước diễn ra. Vì vậy, phải tăng cường kiểm soát nội bộ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đối với công chức, người lao động; thực hiện tốt, bài bản công tác quy hoạch cán bộ; thực hiện tốt việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với kế toán, chấp hành viên; tuyển dụng đủ nguồn biên chế được giao. Ngay từ đầu năm các đơn vị cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh để xảy ra điểm nóng về công tác thi hành án dân sự...
Cũng trong buổi họp giao ban, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã trao quyết định cho ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự nghỉ thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2019./.

Tác giả ảnh: Nguyễn Kim Tuân
Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: