Sign In

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/05/2020

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 22/5/2020, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn, Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; cùng dự còn có các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; đồng chí Bùi Văn Ty, nguyên Bí thư Chi bộ/Phó Cục trưởng Cục THADS và 27/27 đảng viên chính thức Chi bộ.
Theo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự hiện có 27 đảng viên chính thức. Trong điều kiện đơn vị còn nhiều khó khăn, thay đổi về nhân sự, Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên, cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. Chi bộ đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối để triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Chi ủy Chi bộ cùng với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, nổi bật là phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU và tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 22/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; năm 2016 Cục Thi hành án dân sự được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp, năm 2019 Cục Thi hành án dân sự được tặng Cờ Chính phủ. Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận Chi bộ từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Tuy nhiên, Chi bộ, Chi ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như trong lãnh đạo, điều hành có lúc chưa tập trung, thiếu kiểm tra sâu sát, đôn đốc một số công việc; việc quán triệt học tập một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc chưa kịp thời hay triển khai không chuyên sâu các nội dung của văn bản, chủ yếu tập trung vào những nội dung quan trọng; việc biểu dương đảng viên tiêu biểu, phê bình, nhắc nhở đảng viên tại các cuộc họp lệ chi bộ được Chi ủy chú trọng nhưng chưa thực hiện thường xuyên và việc biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến làm theo Bác trong nhiệm kỳ chưa nhiều; công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát chưa thật sự đi vào chiều sâu... Từ đó, Chi bộ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Thái Đức Tuệ Mẫn đánh giá cao các kết quả Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên được kịp thời, đầy đủ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được quan tâm thường xuyên; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là Chi bộ, Cơ quan đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; hằng năm Chi bộ, Cơ quan, các cán bộ, đảng viên, công chức đều được đánh giá, phân loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tập thể Chi bộ, Cơ quan và một số đảng viên đạt các thành tích cao như báo cáo chính trị đã nêu. Các mặt công tác khác như phát triển đảng viên, kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ... đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn nhấn mạnh cần phân tích rõ những hạn chế do nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với những kết quả tích cực nêu trên, đồng chí mong muốn Chi bộ, các đảng viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức dân chủ, sáng suốt để bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới chất lượng, có uy tín, khả năng quy tụ đoàn kết và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.
Đối với Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn yêu cầu tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Đặc biệt, cần xây dựng, ban hành các quy chế làm việc trong nhiệm kỳ mới; phân công nhiệm vụ đảng viên đảm bảo phù hợp; tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng quy định, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chi ủy cần kịp thời nắm bắt tâm tư, tư tưởng của đảng viên, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Đại hội đã thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động và bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ.
Phan Thanh Việt

Các tin đã đưa ngày: