Sign In

Buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với Cục và Chi cục Thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố

13/10/2016

Buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với Cục và Chi cục Thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố
Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2016, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tham gia buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố. Buổi làm việc do Lãnh đạo Tổng cục chủ trì, với sự tham dự của hơn 4.400 công chức là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục, các kế toán trưởng của Cục, Chi cục và một số chuyên viên làm công tác thống kê, tổng hợp, thư ký
Tại buổi làm việc, Tổng cục đã thông qua báo cáo một số kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính nổi bật năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2017 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016. Theo báo cáo, kết quả thi hành xong toàn quốc về việc đạt 78,53% về việc (vượt 8,53% chỉ tiêu được giao) và về tiền thi hành xong đạt 33,74% (vượt 3,74% chỉ tiêu được giao), điểm sáng về kết quả thi hành xong năm 2016 không chỉ đạt và vượt chỉ tiêu về tỷ lệ mà còn tăng về số việc, số tiền cụ thể, đó là trong số có điều kiện, số việc thi hành xong là 530.428 việc, tăng 30.388 việc (tăng 6,08%); số tiền thi hành xong hơn 29.097 tỷ đồng, tăng 7.800 tỷ 750 triệu 410 nghìn đồng (tăng 36,63% so với năm 2015); giảm 24.913 việc (14,66%), giảm hơn 13.454 tỷ đồng (19,05%) trên số có điều kiện thi hành. Cũng theo báo cáo, về định hướng giao chỉ tiêu năm 2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự, cơ bản giữ nguyên tắc giao chỉ tiêu thi hành án dân sự của năm 2016.
Tiếp đó, theo gợi ý của lãnh đạo Tổng cục, các đại biểu tại các điểm cầu địa phương đã thẳng thắn, mạnh dạn trao đổi, thảo luận làm rõ các nguyên nhân dẫn tới kết quả thi hành án của một số địa phương đạt thấp, đề xuất biện pháp khắc phục những tn tại, hạn chế trong năm 2016 và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục đã có những ý kiến trả lời các kiến nghị của địa phương, đưa ra các giải pháp cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ thi hành án…
Kết thúc buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn Hệ thống thi hành án dân sự đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao năm 2016, thay mặt toàn hệ thống cám ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng nhấn mạnh một số vấn đề như trong hệ thống cũng chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, kỷ luật kỷ cương hành chính ở một số địa phương chưa nghiêm, nhất là ở cấp Chi cục, hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành ở một số nơi còn mặt hạn chế để xảy ra tình trạng vi phạm phải bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng đạt thấp, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết triệt để… Trên cơ sở đó, đã yêu cầu toàn Hệ thống thi hành án dân sự phải tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác năm 2017 ngay từ đầu năm, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, tập trung xác minh phân loại án chính xác, giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm, tín dụng ngân hàng, thu cho ngân sách nhà nước và phải thay đổi nhận thức, tự học tập nâng cao trình độ, năng lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đánh giá công chức khách quan, bố trí công việc phù hợp, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực con người, cơ sở vật chất, quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác tài chính kế toán, làm tốt công tác kiểm tra, nhất là nâng cao chất lượng tự kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất… nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp giao cho Hệ thống thi hành án dân sự trong năm 2017.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

Các tin đã đưa ngày: