Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành họp đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023

29/09/2023

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành họp đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 196-KH/HU ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Ban Tổ chức Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý các cấp năm 2023. Chiều ngày 29/9/2023 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức họp đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023.
Buổi đánh giá có đồng chí Lê Minh Trung – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân Huyện tham dự. Cuộc họp do đồng chí Lê Thanh Giang – Bí thư Chi bộ chủ trì và có mặt 11/11 đảng viên tham dự.

Qua cuộc họp đã đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế để làm tiền đề cho hoạt động năm 2024 trong chỉ đạo của Chi bộ. Kết quả xếp loại Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 11 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đề nghị khen thưởng 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Trung đã biểu dương những thành tựu Chi bộ và đảng viên Chi bộ Chi cục đã đạt được và định hướng trong năm 2024. Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết đã đề ra, chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Thanh Giang nêu quyết tâm của Chi bộ, khắc phục hạn chế tồn tại và phấn đấu tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ của ngành góp phần vào kinh tế xã hội, an ninh trật tự của huyện nhà./.
Huỳnh Văn Tuấn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: