Sign In

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình

02/10/2023

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình
Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2023, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Bình tiến hành tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2023. Tham dự có ông Trần Công Bằng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, ông Đỗ Thành Lơ – Phó trưởng Phòng tổ chức cán bộ. Hội nghị do ông Nguyễn Minh Thiện, Chi cục trưởng – chủ trì và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị tham dự.​ 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thiện thông qua chương trình, nội dung hội nghị, đề nghị mỗi cá nhân được đánh giá tiến hành thông qua Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực của mỗi cá nhân và sức chiến đấu của tập thể.

Hội nghị đã lần lượt đánh giá, xếp loại đối với 11 đồng chí biên chế và 03 đồng chí hợp đồng thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đã tập trung đánh giá, nghiêm túc kiểm điểm làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2024. Qua buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng công chức đã xếp loại cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 12 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.


Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Thiện phát biểu kết luận việc đánh giá, xếp loại công chức là việc làm thường xuyên hàng năm. Việc đánh giá đã làm rõ ưu, khuyết điểm và những hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của công chức, người lao động đảm bảo khách quan, trung thực, bên cạnh đó ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần cho tập thể hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 và mong muốn mỗi cá nhân cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa, tinh thần đoàn kết nội bộ, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Việc thực hiện quy trình đánh giá xếp loại công chức và hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại đã đảm bảo đúng với nội dung và thời gian yêu cầu./.

Hồ Thị Huệ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: