Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023

06/10/2023

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 115 - KH/TU ngày 20 tháng 8 năm 2023, của Thành ủy Cao Lãnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ Lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023  và Công văn số 442 - CV/BTCTU ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ban Tổ chức Thành ủy quy định một số nội dung tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023. Chiều ngày 05/10/2023, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023.
Tại buổi họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh cùng với sự tham dự của đồng chí Võ Phan Thành Minh – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố; đồng chí Đặng Tùng Lâm - Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Trí Ủy viên UBKT cùng tham dự cuộc họp. Cuộc họp do đồng chí Phạm Văn Dũng – Bí thư Chi bộ chủ trì và có mặt 14/15 đảng viên tham dự.

Đồng Chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó bí thư Chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy năm 2023, báo cáo thông qua những ưu, khuyết điểm năm 2023 và phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2024.
Qua cuộc họp đã đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế để làm tiền đề cho hoạt động năm 2024 trong chỉ đạo của Chi bộ. Kết quả xếp loại Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; đối với đảng viên: 11 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị khen thưởng 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Phan Thành Minh đánh giá cao buổi kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, khách quan, các đảng viên có ý kiến đóng góp thẳng thắn đối với Chi ủy Chi bộ và biểu dương những thành tựu Chi bộ và đảng viên Chi bộ Chi cục thành phố đã đạt được và định hướng trong năm 2024.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Phan Thành Minh, Phó Bí thư Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Phạm Văn Dũng quyết tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn để năm 2024 hoàn thành tốt hơn nữa công tác Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo đơn thực hiện nhiệm vụ chính trị đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Thúy Kiều

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: