Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2023

07/10/2023

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với  tổ chức đảng và đảng viên năm 2023
Vào lúc 8 giờ ngày 06/10/2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Được – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng  chủ trì, tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023. 
Hội nghị có sự tham dự của đoàn công tác Ban thường vụ huyện ủy gồm có các đồng chí: đồng chí Trang Thanh Phong – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Trần Công Luyện – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Dương Văn Ken – Chuyên viên văn phòng Huyện ủy, cùng sự tham dự của 7/7 đảng viên.

Trước khi tiến hành kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Ngọc Được đã triển khai, phổ biến đến toàn thể Hội nghị một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCHU ngày 06 tháng 09 năm 2023 của Ban Tổ chức Huyện  ủy về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023”.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí đảng viên đã nghiên cứu và nghiêm túc, thẳng thắn tham gia đóng góp các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung báo cáo. Sau khi thống nhất báo cáo, toàn thể Hội nghị cùng thảo luận phân tích chất lượng tổ chức Đảng và bỏ phiếu kín đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ; kết quả: 100% thống nhất đề nghị xếp loại Chi bộ năm 2023 là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tiếp tục kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng từng đảng viên, Chi bộ tập trung vào đánh giá tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các cá nhân; việc chấp hành quy định của Đảng, nhà nước về những điều đảng viên, công chức không được làm; việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện theo 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII; đồng thời đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm vừa qua, các thành viên trong Chi bộ góp ý, phê bình đảng viên, chủ trì Hội nghị kết luận những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trang Thanh Phong đánh giá Hội nghị diễn ra nghiêm túc, khách quan, các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, quan trọng đối với đồng chí Phó Bí thư, đảng viên, cũng như đánh giá những mặt ưu điểm và khuyết điểm của đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Được – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng phụ trách đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn trong năm 2023 để năm 2024 hoàn thành tốt hơn nữa công tác Đảng và Lãnh đạo, chỉ đạo Chi cục thực hiện nhiệm vụ chính trị đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng và đảng viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng năm 2023 đã thành công tốt đẹp./.
Phan Văn Tàn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: