Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự và công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng

25/12/2020

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự và công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng
Thực hiện Kế hoạch số 4027/KH-TCTHADS  ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục THADS đã triển khai, triệu tập: lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, đại diện lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán nghiệp vụ và Thủ kho vật chứng tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự và công tác quản lý, xử lý vật chứng trong 02 ngày 24-25/12/2020 tại Hội trường Cục THADS.
Trong 02 ngày 24 - 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức 02 lớp tập huấn: Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý, tiêu hủy vật chứng, tài sản tạm giữ trong hoạt động thi hành án dân sự.
Tại Lớp tập huấn, các đại biểu đã được các báo cáo viên là các chuyên gia, nguyên lãnh đạo Tổng cục THADS, lãnh đạo Văn phòng, các Vụ nghiệp vụ thuộc Tổng cục THADS triển khai, phổ biến các kiến thức chuyên sâu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng. Đồng thời, các đại biểu còn được các báo cáo viên giải đáp các kiến nghị, thắc mắc gặp phải trong quá trình tác nghiệp trong thực tiễn, qua đó đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, góp phần thuận lợi cho công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và nghiệp vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý, tiêu hủy vật chứng, tài sản tạm giữ trong thời gian tới.
Sau 02 Lớp tập huấn lần này, tin chắc rằng mỗi công chức tham gia tập huấn sẽ nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công việc của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và của toàn tỉnh./
 

Tác giả ảnh: Trần Ngọc Phương Thanh
Theo Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: