Sign In

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

02/08/2019

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người
Thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).
Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (File đính kèm) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và bạn đọc của Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, với thông điệp ghi nhớ kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để Chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại mình, quyết tâm thực hiện tốt Di chúc của Người, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chung sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Người.
Đồng thời, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tổ chức treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền tại đơn vị với khẩu hiệu tuyên truyền Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.
 
                                                                                        Phan Thanh Việt
Chi bộ cơ sở Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: