Sign In

Kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

12/04/2019

Kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã tổ chức thực hiện đồng bộ, liên tục các mặt công tác ngay từ đầu năm, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc, sắp xếp, phân công công việc phù hợp, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2019 đến các tập thể, cá nhân trong ngành để tạo động lực phấn đấu trong toàn tỉnh.
Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2019 giữa Lãnh đạo Cục với Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, thì trong 6 tháng đầu năm kết quả đạt được rất khả quan, một số chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng đảm bảo tiến độ kế hoạch năm đề ra, cụ thể là toàn tỉnh đã giải quyết xong 7.668 việc, với số tiền hơn 164 tỷ đồng trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 62,7% về việc và 18,5% về tiền (trong đó có 02 đơn vị vượt chỉ tiêu về việc và 03 đơn vị vượt chỉ tiêu về tiền so với chỉ tiêu năm 2019 được giao); tiếp nhận và giải quyết xong 38/40 đơn khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện Chương trình Tư vấn pháp luật THADS và chuyên mục Cải cách hành chính trong lĩnh vực THADS, ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...
Tuy nhiên, hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh cũng còn một số mặt hạn chế, khó khăn cần phải nghiêm túc nhìn nhận, có giải pháp khắc phục, cụ thể: Số lượng án thụ lý giải quyết ngày càng tăng trong khi biên chế hàng năm liên tục bị cắt giảm, kết quả thi hành về tiền của một số đơn vị tương đối thấp so với chỉ tiêu được giao, án có điều kiện đang tổ chức thi hành tương đối nhiều, đa số người phải thi hành án mất cân đối, khó khăn về tài chính, thu nhập không ổn định hay tài sản đưa ra đấu giá nhiều lần chưa bán được làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả thi hành án...
Kết luận cuộc họp giao ban, Cục trưởng Bùi Văn Tấn yêu cầu toàn tỉnh phải quyết liệt, sâu sát công việc, tổ chức thực hiện đạt 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, trong đó tập trung nguồn lực xử lý án có điều kiện thi hành, án tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng, nhất là đối với số án có điều kiện từ năm 2016 trở về trước nhưng đến nay chưa thi hành xong; Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị, thành tập trung làm tốt công tác quản lý, điều hành, phân công công việc hợp lý, đồng đều trong đơn vị, tạo điều kiện để công chức phát huy được năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo của công chức và đối với công chức phải xây dựng phong cách làm việc theo hướng có mục tiêu, kế hoạch cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sau kiểm tra có kết luận kiểm tra cụ thể, rõ ràng; rà soát, xử lý hiệu quả các khoản tiền tạm thu toàn tỉnh; phối hợp tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động; tập trung cập nhật dữ liệu án vào Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS... nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt vai trò là Phó Trưởng khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ năm 2019./.
 
Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: