Sign In

Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh đến làm việc với Chi cục THADS huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự

11/06/2019

Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh đến làm việc với Chi cục THADS huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự
Ngày 07 tháng 6 năm 2019 đồng chí Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp đến làm việc với các Chi cục THADS huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự để nắm, hướng dẫn, đôn đốc về việc triển khai thực hiện Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS (sau đây gọi là Phần mềm). Tham dự các buổi làm việc có Đ/c Nguyễn Văn Thủy, Chánh Văn phòng Cục, Đ/c Nguyễn Chí Hòa, chuyên viên Văn phòng Cục; Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên và các công chức của đơn vị có tham gia sử dụng Phần mềm.
Tại các buổi làm việc đã nghe Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Hồng Ngự, Thị xã Hồng Ngự báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Phần mềm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự buổi làm việc, qua đó đã nêu lên, cũng như phản ảnh một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình triển khai sử dụng từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả, tiến độ cập nhật án vào Phần mềm như: Phần mềm tuy đã được nâng cấp nhưng thực tế vẫn còn chạy chậm và thường xuyên báo lỗi; các số liệu thông báo chung, cảnh báo … thể hiện trên trang chủ của Phần mềm không chính xác; chưa có nội dung (phân tích kết quả xử lý tiền và tài sản) đối với số tiền hoàn trả tạm ứng; đối với án ủy thác khi đã kết thúc mà phát hiện có sai sót thì rất khó sửa chữa; một số Quyết định thi hành án tuy nhập vào là đúng nhưng khi chọn “in” ra thì lại thể hiện là 01 Quyết định khác; trong thực hiện nội dung về quản lý kho vật chứng vẫn còn nhiều lúng túng … Đồng thời, các đơn vị cũng đã nhìn nhận một số hạn chế của đơn vị như: Tiến độ cập nhật án vào Phần mềm chưa đảm bảo tiến độ, nhất là lượng án từ năm trước chuyển sang, chưa trích xuất được báo cáo thống kê trên phần mềm; mặc dù đã được quan tâm, tập huấn như nhau nhưng do trình độ của cán bộ không đồng đều nên việc áp dụng thực tế Phần mềm của một số công chức chưa đảm bảo …
Qua đó các công chức của Cục tham gia buổi làm việc đã có hướng dẫn, trả lời cơ bản một số nội dung khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, cũng như tiến hành thao tác trực tiếp trên Phần mềm đối với các vấn đề mà đơn vị còn chưa rõ.
Phát biểu chỉ đạo Đ/c Bùi Văn Khanh ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của các đơn vị. Theo đó, các nội dung vướng mắc ngoài phạm vi hướng dẫn thì Cục sẽ có kiến nghị về trên để được hướng dẫn. Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với việc triển khai thực hiện Phần mềm; các Chấp hành viên và công chức sử dụng Phần mềm phải đảm bảo nhập án đầu vào và cập nhật kịp thời, đầy đủ tiến độ giải quyết án; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1514/TCTHADS-TKDLCT, ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Tổng cục THADS về việc triển khai Phần mềm. Trước mắt, Lãnh đạo Chi cục phải chỉ đạo đơn vị nhập hết án vào phần mềm, nhất là đối với số lượng án từ năm trước chuyển sang, chỉ đạo các Chấp hành viên phải đảm bảo ít nhất cập nhật đầy đủ nội dung các phần “Tiền và tài sản” và “Cập nhật kết quả”, tiến hành rà soát đối chiếu chính xác các số liệu, đảm bảo kết quả THADS 9 tháng năm 2019 của đơn vị phải thống nhất về số liệu giữa báo cáo thống kê và báo cáo trích xuất từ phần mềm. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Cục (qua Văn phòng Cục) để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Tại buổi làm việc các Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hồng Ngự, TX Hồng Ngự cám ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Cục và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Cục, đồng thời tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh và hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Chi cục, công chức, người lao động trong đơn vị cố gắng, nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là quyết tâm trong việc triển khai thực hiện Phần mềm đảm bảo kết quả THADS 9 tháng năm 2019 của đơn vị sẽ thống nhất về số liệu giữa báo cáo thống kê và báo cáo trích xuất từ phần mềm./.
Văn phòng Cục - Chi cục THADS huyện Hồng Ngự 

Các tin đã đưa ngày: