Sign In

Họp giao ban 10 tháng năm 2019

12/08/2019

Họp giao ban 10 tháng năm 2019
Sáng ngày 09/8/2019, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức họp giao ban công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 10 tháng năm 2019, với sự chủ trì của Cục trưởng Bùi Văn Tấn. Tham dự cuộc họp có các Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty, Vũ Quang Hiện; Lãnh đạo 05 Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị, thành.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Chánh Văn phòng Cục báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 10 tháng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới. Theo đó, kết quả toàn tỉnh đã thi hành xong 13.179/17.475 việc, đạt tỷ lệ 75,42% (vượt 2,42%); 320,3/980,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,67% trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành; số lượng đơn khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (giảm 60 đơn), kết quả đã giải quyết xong 100% đơn khiếu nại, tố cáo (chỉ tiêu giao 97%); phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp thực hiện Chương trình Tư vấn pháp luật về THADS, về Thừa phát lại và chuyên mục Cải cách hành chính trong lĩnh vực THADS, ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ ngày càng hướng về cơ sở, góp phần tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc; công tác tự kiểm tra, kiểm tra được chú trọng, tăng cường hơn trước; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan THADS và các chế độ, chính sách cho công chức tiếp tục được quan tâm đầu tư, cải thiện... Tuy nhiên, kết quả công tác trong kỳ vẫn còn một số mặt hạn chế, tỷ lệ thi hành xong về tiền của một số đơn vị đạt thấp so với chỉ tiêu được giao; kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng đạt thấp...
Tiếp đó, các đồng chí tham dự họp có nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ THADS, tài chính kế toán, nhất là nhận định tình hình, đánh giá kết quả sẽ đạt được trong năm 2019; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác và kiến nghị, đề xuất, định hướng các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Bùi Văn Tấn thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo các Phòng chuyên môn phải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, làm việc trực tiếp với những đơn vị đạt tỷ lệ thấp để đôn đốc, chỉ đạo kịp thời; phát huy vai trò của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, kiểm soát nội bộ chặt chẽ; tập trung nhập dữ liệu vào Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS theo đúng tiến độ và yêu cầu của Tổng cục; thực hiện tốt cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến THADS… Đặc biệt, Cục trưởng nhận định, công tác THADS sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm khả năng sẽ tăng; năm 2020 là năm Đại hội Đảng các cấp nên các cơ quan THADS trong tỉnh phải chủ động triển khai quyết liệt các mặt công tác ngay từ đầu năm, tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
Ngọc Thật

Các tin đã đưa ngày: