Sign In

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2019

19/12/2019

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2019
Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTCTU ngày 11/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 và Công văn số 284-CV/BTCĐUK ngày 19/11/2019 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về việc thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngày 18/12/2019, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Chi ủy, cá nhân các đồng chí trong Chi ủy, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Ty - Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trong đó đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, của Chi bộ trên các lĩnh vực, quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp, cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Theo đó, kết quả các mặt công tác đảng, đoàn thể và chính quyền trong năm 2019 đảm bảo chất lượng, đạt từ cấp độ tốt trở lên, nổi bật là công tác chính quyền xuất sắc, vượt 02 chỉ tiêu quan trọng về việc, về tiền do ngành cấp trên giao (về việc đạt 82,7%/73%, về tiền đạt 44,7%/33%), bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ tốt quyền lợi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan... Bên cạnh đó, kết quả công tác trong năm vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần phải được cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên nhìn nhận một cách nghiêm túc, có giải pháp, định hướng tháo gỡ, chấn chỉnh kịp thời để xây dựng chi bộ vững mạnh, toàn diện hơn.
Cho ý kiến thảo luận về báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy và Chi bộ trình bày tại Hội nghị, các đảng viên đã nhất trí cao về kết quả công tác năm 2019 và phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung làm rõ thêm Báo cáo đã nêu.
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên, với kết quả có 30/30 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và biểu quyết đề nghị Đảng ủy Khối xem xét, xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Chi bộ Bùi Văn Ty nhấn mạnh: Công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019 diễn ra trong điều kiện chi bộ có đông đảng viên, công việc cuối năm nhiều và đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025… Song, với sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chi ủy với Lãnh đạo Cục, cùng với sự tập trung của các đảng viên nên công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2019 đã hoàn thành và đảm bảo có chất lượng./.


Theo Phan Thanh Việt, Chi bộ cơ sở Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: