Sign In

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức thi hành án tín dụng, ngân hàng năm 2019

28/12/2019

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức thi hành án tín dụng, ngân hàng năm 2019
Vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2019. Hội nghị do ông Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và ông Vương Trí Phong, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đồng chủ trì.
              Tham dự Hội nghị có các thành viên Tổ công tác chỉ đạo án tín dụng, ngân hàng: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố và đại diện một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố.
            Tại hội nghị, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo - Thành viên Tổ công tác đã thông qua báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Kế hoạch số 172/KH-CTHADS ngày 17/02/2019 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh thụ lý thi hành 579 việc, với số tiền phải thu hơn 631 tỷ đồng. Kết quả, đã thi hành xong 99 việc, với số tiền hơn 130 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,76% về việc, 33,79% về tiền trong tổng số có điều kiện thi hành. Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cũng như với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp trong việc giải quyết các vụ việc thi hành án có liên quan đến hoạt động tín dụng được duy trì thường xuyên, có hiệu quả tốt...
            Các đại biểu đã thảo luận, phản ánh nhiều vấn đề xoay quanh công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp trong việc giải quyết các án tín dụng ngân hàng năm 2019; việc thẩm định giá trị tài sản để cho vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại với việc thẩm định giá tài sản trong quá trình thi hành án; một số vụ việc bản án, quyết định của Tòa án tuyên cá nhân phải có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, nhưng tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất lại cấp cho hộ gia đình; đề nghị các cơ quan áp dụng pháp luật hướng dẫn thống nhất việc xem xét xử lý tài sản thế chấp...
            Kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng Vũ Quang Hiện và Phó Giám đốc Vương Trí Phong thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết và nhận định các cơ quan thi hành án dân sự, các ngành hữu quan và các tổ chức tín dụng ngân hàng thể hiện được sự quyết tâm chung, có sự phối hợp tốt trong việc thu hồi nợ xấu. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự và các tổ chức tín dụng ngân hàng phải làm tốt công tác phối hợp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung, chủ động phản ánh, báo cáo Tổ công tác, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp những khó khăn, vướng mắc để có hướng dẫn tháo gỡ kịp thời; thẩm định chặt chẽ giá trị tài sản khi cho vay để hạn chế rủi ro, nợ xấu; thường xuyên theo dõi Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, xử lý kịp thời các tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất khi có thay đổi, điều chỉnh và phải tập trung thi hành án tín dụng ngân hàng, nhất là những vụ việc có giá trị lớn để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, giúp thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế tỉnh nhà./.


Theo Diễm Trinh, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS

Các tin đã đưa ngày: