Sign In

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP

22/07/2015

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp về việc phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thi hành án dân sự.
Thời gian: Vào lúc 15h , Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015.
Địa điểm: Tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: số 05, Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Thành phần mời dự:
* Khách mời tại tỉnh:
- Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh.
* Thành phần tổ chức Lễ ký kết:
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, cấp huyện và Lãnh đạo các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng, lãnh đạo phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.
Vậy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo và đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./.
Ghi chú: Các đồng chí tham dự buổi Lễ mặc trang phục ngành xuân hè
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: