Sign In

HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KRÔNG PA

26/09/2019

      Chiều 21/8, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Krông Pa họp đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tô Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, dự và chỉ đạo cuộc họp.

      Xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động, theo dõi, chỉ đạo sát sao giải quyết đối với công tác thi hành án trên địa bàn huyện.

      6 tháng đầu năm, thi hành án về việc đạt 71,17% (vượt 3,17% so với chỉ tiêu Cục thi hành án dân sự tỉnh giao 68), về tiền đạt 58,35% (vượt 28,35% so với chỉ tiêu Cục thi hành án dân sự tỉnh giao 30%). Đã thi hành dứt điểm nhiều vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc khó thi hành, có khiếu nại, khiếu kiện kéo dài trước đây.

      Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận góp ý vào báo cáo kết quả thi hành án những tháng đầu năm nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 và giải pháp xử lý các vụ việc còn vướng mắc khó thi hành án trên địa bàn huyện.

      Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Tô Văn Chánh đánh giá cao kết quả thực hiện trong công tác thi hành án dân sự, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban, ngành, trong đó đặc biệt là Chi cục thi hành án dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương với cơ quan thi hành án trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo một số cơ quan trực tiếp phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự huyện để giải quyết một số vụ việc cụ thể.


Theo Trương Thị Nga

Các tin đã đưa ngày: