Sign In

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ (07/10/2020)

      Chiều ngày 06/10/2020, Cục THADS tỉnh Gia Lai tổ chức buổi lễ công bố và trao các Quyết định số 768/QĐ-TCTHADS ngày 25/9/2020 của Tổng cục THADS về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS Tp Pleiku và Quyết định số 1192/QĐ-CTHADS ngày 28/9/2020 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Quyền - Chi cục trưởng Chi cục THADS Tp Pleiku giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, kể từ ngày 01/10/2020.
 

GƯƠNG SÁNG ĐIỂN HÌNH (06/07/2020)

      Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và 74 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Tập thể Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Pa đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đạt thành tích thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác THADS do ngành, cấp trên giao, ngay từ đầu năm Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở (01/07/2020)

      Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và pháp luật về thi đua, khen thưởng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động, trong 05 năm, từ 2015 - 2019, với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Chi cục thi hành án dân sự huyện Kbang rồi Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, đồng chí Phạm Thành Ba đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Chi cục và bản thân đồng chí Ba đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

ĐẠI HỘI CHI BỘ TẠI HUYỆN KRÔNG PA (15/06/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 247-KH/HU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa.
 
Các tin đã đưa ngày: