Sign In

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CỤC VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

19/09/2018

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CỤC VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
        Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy,  chiều ngày 11/9/2018 Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đến nay. 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy,  chiều ngày 11/9/2018 Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đến nay. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Trang - UVTW đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy có đồng chí Hồ Văn Niên - UVTW Đảng dự khuyết, Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí Lãnh đạo đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai có đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng cùng 03 đồng chí Phó Cục trưởng.
 Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Giáp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn năm 2016, 2017 và 11 tháng 2018. Số liệu cụ thể các năm như sau:
1. Năm 2016:
- Về việc: Tổng số thụ lý: 14.422 việc. Trong đó, có điều kiện 11.644 việc,  chưa có điều kiện 2.608 việc; đã giải quyết xong 9.177 việc, đạt tỷ lệ 79%.
- Về tiền: Tổng số thụ lý 1.049 tỷ 180 triệu 253.000đ, có điều kiện 663 tỷ 052 triệu 880.000đ; chưa có điều kiện giải quyết 300 tỷ 987 triệu 028.000đ; đã giải quyết xong 273 tỷ 666 triệu 053.000đ, đạt tỷ lệ 41%.
- Về Thi hành án hành chính: Tổng số việc phải đôn đốc thi hành án hành chính là 6 việc; đã có văn bản đôn đốc đối với 6 việc, đạt tỷ lệ 100%.
Đạt vượt chỉ tiêu Quốc Hội, Tổng cục THADS Giao
2. Năm 2017
- Về việc: Tổng số thụ lý là 14.465 việc, có điều kiện giải quyết: 10.899 việc;  chưa có điều kiện 3.404 việc; đã giải quyết xong 8.571 việc, đạt tỷ lệ 79%
- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 1.127 tỷ 575 triệu 420 nghìn đồng; có: điều kiện giải quyết là 622tỷ 149 triệu 651 ngàn đồng; chưa có điều kiện 472 tỷ 741 triệu 435 ngàn đồng; đã giải quyết xong 277 tỷ 558 triệu 899 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 45%.
- Về Thi hành án hành chính: Năm 2017, tại tỉnh Gia Lai không có vụ việc nào cơ quan thi hành án dân sự phải ban hành văn bản đôn đốc thi hành án hành chính.
Đạt vượt chỉ tiêu Quốc Hội, Tổng cục THADS Giao
3. 11 tháng năm 2018
- Về việc: Tổng số thụ lý là 13.999 việc, có điều kiện giải quyết 10.520 việc và 3.396 việc chưa có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 7.174 việc, đạt tỷ lệ 68,19%.
- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 1.133 tỷ 122 triệu 885 ngàn đồng. Trong đó: 715 tỷ 594 triệu 523 ngàn đồng có điều kiện giải quyết và 404 tỷ 650 triệu 553 ngàn đồng chưa có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 164 tỷ 903 triệu 561 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 23,04%.
Đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hệ thống THADS tỉnh Gia Lai
        Qua báo cáo cho thấy việc, tiền thụ lý năm sau cao hơn năm trước, tính chất phức tạp hơn. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cùng với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Cục THADS tỉnh Gia Lai đã tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm nên đạt được kết quả của Quốc Hội, Bộ Tư Pháp giao. Năm 2016, 2017 đạt vượt chỉ tiêu và năm 2018 phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra đồng chí Cục trưởng cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc, cơ chế phối hợp với các cơ quan cung cấp thông tin về tài sản còn thiếu đồng bộ dẫn đến tỷ lệ việc, tiền của năm 2018 đến nay chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao; số việc, tiền thụ lý năm sau cao hơn năm trước, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, tỷ lệ án liên quan đến tín dụng ngân hàng chiếm tỷ lệ cao (3,1% về việc nhưng chiếm 56% về tiền); các loại cây công nghiệp rớt giá, tiêu chết hàng loạt, người dân bỏ đi khỏi địa phương gây khó khăn trong quá trình xác minh, kê biên; trong khi đó biên chế lại bị cắt giảm hàng năm cũng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao...
Qua buổi làm việc đồng chí Cục trưởng cũng đề xuất kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho các cơ quan tố tụng.  Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị các cơ quan Tư pháp ở Trung ương phối hợp trả lời dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài; có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan Tư pháp theo tinh thần Nghị Quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải các tư pháp đến năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc mất đoàn kết nội bộ đã được khắc phục; kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án đã được chấn chỉnh;... Đồng chí khẳng định công tác thi hành án dân sự trên địa bàn hiện nay rất khó khăn, nặng nề và nhạy cảm, đồng chí chia sẻ những khó khăn và biểu dương những thành tích đã đạt được của công chức người lao động của Hệ thống THADS tỉnh Gia Lai. Đồng thời chỉ đạo tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động phải nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại thời gian qua, xử lý nghiêm những cán bộ công chức, người lao động vi phạm. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2018 và những năm tiếp theo phải hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: