Sign In

Gương điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV

19/08/2015

Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và pháp luật về thi đua, khen thưởng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động, trong 05 năm, từ 2010 - 2014, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang, đồng chí Nguyễn Phúc Chiến đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Chi cục và bản thân đồng chí Chiến đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Năm năm qua, đồng chí Nguyễn Phúc Chiến cùng đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện và Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động, xây dựng Kế hoạch và triển khai phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua có nền nếp, đạt hiệu quả cao.
          Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Phúc Chiến triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu. Trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn sâu sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, nhất là việc phân công thư ký giúp Chấp hành viên giải quyết án trên địa bàn xã, thị trấn. Đề cao trách nhiệm cá nhân đồng thời phát huy tinh thần dân chủ trong cơ quan, đưa ra quyết định chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, chú trọng xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất. Trong công tác chuyên môn, thực hiện ra quyết định, giải quyết thi hành án đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Phối hợp tốt với chính quyền cơ sở để tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện chấp hành án và thực hiện cưỡng chế đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đồng chí Chiến đưa ra nhiều sáng kiến và áp dụng có hiệu quả tại đơn vị; năm 2011, với sáng kiến: Cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án; năm 2012, với sáng kiến: Chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; năm 2013, với sáng kiến: Nâng cao hiệu quả giải quyết án tồn đọng; năm 2014, với giải pháp: Nâng cao hiệu quả giải quyết thi hành án dân sự…
Về kết quả công tác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang và cá nhân của đồng chí Nguyễn Phúc Chiến trong 5 năm, 2010 – 2014, đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.
* Tập thể Chi cục:
- Năm 2010, về việc, giải quyết xong: 267/370 việc, đạt tỷ lệ: 85,3%, vượt chỉ tiêu 13,13 %. Về giá trị, giải quyết xong: 1.752.964.000 đồng/4.610.358.000 đồng, đạt tỷ lệ: 76,8%, vượt chỉ tiêu 1,72%.
- Năm 2011, về việc, giải quyết xong: 334/449 việc, đạt tỷ lệ: 85,64%, vượt chỉ tiêu 1,64 %. Về giá trị, giải quyết xong: 4.721.996.000 đồng/8.210.413.000 đồng, đạt tỷ lệ: 81,44%, vượt chỉ tiêu 4,64%.
- Năm 2012, về việc, giải quyết xong: 368/479 việc, đạt tỷ lệ: 89,32%, vượt chỉ tiêu 1,32 %. Về giá trị, giải quyết xong: 2.786.937.000 đồng/6.484.726.000 đồng, đạt tỷ lệ: 76,11%, vượt chỉ tiêu 4,11%.
- Năm 2013, về việc, giải quyết xong: 434/513 việc, đạt tỷ lệ: 88,93%, vượt chỉ tiêu 0,93 %. Về giá trị, giải quyết xong: 4.109.946.000 đồng/5.801.247.000 đồng, đạt tỷ lệ: 81,65%, vượt chỉ tiêu 4,56%.
- Năm 2014, về việc, giải quyết xong: 465/530 việc, đạt tỷ lệ: 95,09%, vượt chỉ tiêu 7,09%. Về giá trị, giải quyết xong: 2.904.448.000 đồng/4.029.161.000 đồng, đạt tỷ lệ: 88,89%, vượt chỉ tiêu 11,89%.
* Cá nhân đồng chí Nguyễn Phúc Chiến:
- Năm 2010, tổng số việc thụ lý thi hành án là 134 việc, giải quyết xong 100 việc, đạt tỷ lệ: 86,2% so với số việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu 1,2%. Tổng số tiền và giá trị hiện vật thụ lý thi hành án là 1.386.021.000 đồng, giải quyết xong 923.759.000 đồng đạt tỷ lệ: 87,93% so với số tiền có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu 13,86%.
 - Năm 2011, tổng số việc thụ lý thi hành án là 128 việc, giải quyết xong 94 việc, đạt tỷ lệ: 86,24% so với số việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu 24 %. Tổng số tiền và giá trị hiện vật thụ lý thi hành án là 1.720.021.000 đồng, giải quyết xong 1.152.043.000 đồng đạt tỷ lệ: 87,93% so với số tiền có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu 12,38%.
- Năm 2012, tổng số việc thụ lý thi hành án là 220 việc, giải quyết xong 180 việc, đạt tỷ lệ: 88,12%, vượt chỉ tiêu 0,12 %. Tổng số tiền và giá trị hiện vật thụ lý thi hành án là 3.298.364.000 đồng, giải quyết xong 2.591.814.000 đồng đạt tỷ lệ: 75,76%, vượt chỉ tiêu 6,84%.
- Năm 2013, tổng số việc thụ lý thi hành án là 277 việc, giải quyết xong 237 việc, đạt tỷ lệ: 89,59%, vượt chỉ tiêu 1,59%. Tổng số tiền và giá trị hiện vật thụ lý thi hành án là 3.431.461.000 đồng, giải quyết xong: 2.700.379.000 đồng, đạt tỷ lệ: 83,84%, vượt chỉ tiêu 6,84%.
- Năm 2014, tổng số việc thụ lý thi hành án là 235 việc, giải quyết xong 207 việc, đạt tỷ lệ: 95,39%, vượt chỉ tiêu 7,39%. Tổng số tiền và giá trị hiện vật thụ lý thi hành án là 1.760.295.000 đồng, giải quyết xong: 1.282.237.000 đồng, đạt tỷ lệ: 88,94%, vượt chỉ tiêu 11,94%.
Với những thành tích đạt được, 05 năm liền (2010-2014), đồng chí Nguyễn Phúc Chiến được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở; được cấp trên tặng 07 giấy khen, 04 bằng khen, trong đó, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2014. Ngoài ra, năm 2010, đồng chí Chiến vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. Đối với tập thể, 04 năm (2010, 2011, 2013, 2014), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2012, đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Chi bộ Chi cục 05 năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Phúc Chiến được Bộ Tư pháp công nhận là điển hình tiên tiến đại diện Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV.


Theo Cục THADS tỉnh Gia Lai

Các tin đã đưa ngày: