Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chí Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

29/12/2017

Ngày 27/12/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chí Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh- phó chủ tịch - Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã và các thành viên (Mặt trận tổ quốc, Công an, Tòa án,Viện kiểm sát, phòng tư pháp, phòng tài nguyên môi trường, phòng tài chính kế hoạch), các cơ quan, đơn vị liên quan ( phòng quản lý đô thị, ngân hàng); tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị tham dự.

Hội nghị đã đánh giá, ghi nhận những kết quả mà tập thể Chi cục thi hành án đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong năm công tác 2017, đồng thời đưa ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đặt ra. Hội nghị cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch công tác và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018 của đơn vị.
Tại hội nghị có nhiều ý kiến tham luận, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tổ chức thi hành án, đồng thời chỉ ra những hạn chế tồn tại cần tiếp tục cố gắng, khắc phục trong năm công tác 2018. Các ý kiến tham luận cũng đánh giá những bất cập, tồn tại trong công tác thi hành án giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đánh giá, năm 2017, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chí Linh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, người lao động đơn vị, trật tự nội vụ cơ quan ổn định, tuy nhiên nhiệm vụ công tác chuyên môn chỉ hoàn thành ¾ chỉ tiêu. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cục trưởng yêu cầu tập thể lãnh đạo Chi cục cần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành đơn vị, duy trì ổn định những kết quả đã đạt được đồng thời sâu sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ đạo thi hành án thị xã, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị liên quan, tập trung thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch công tác được giao năm 2018. Về phía Cục thi hành án dân sự, năm 2018, sẽ tập trung mũi nhọn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Cục thi hành án sẽ chủ động hướng dẫn nghiệp vụ đối với những trường hợp pháp luật chưa có quy định rõ ràng, còn có nhiều cách hiểu khác nhau, đồng thời kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với những trường hợp Chi cục xin ý kiến chỉ đạo.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Qúy - Chi cục trưởng đã thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục thi hành án và các ý kiến tham luận tại hội nghị đồng thời nêu quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để năm công tác 2018 đạt kết quả tốt./.

                                                                                                          Chi cục THADS Thị xã Chí Linh
 

Các tin đã đưa ngày: