Sign In

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang

12/08/2020

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi  hành án dân sự huyện Bình Giang
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự năm 2020, sáng ngày 11/8/2020 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương do đồng chí Đoàn Đình Chiến- Phó Cục trưởng làm Trưởng Đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Bình Giang thời điểm kiểm tra từ 01/10/2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. 
Theo đó, việc kiểm tra tập trung vào những nội dung: Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; việc ban hành và thực hiện các quy chế; Kiểm tra trình tự xây dựng hồ sơ và tổ chức thi hành án dân sự, việc nhận bản án của Toà án, quyết định của Tòa án, nhận đơn yêu cầu thi hành án, nhận ủy thác thi hành án và việc ban hành các quyết định về thi hành án dân sự; toàn bộ hồ sơ đang thi hành, bao gồm cả hồ sơ có điều kiện và hồ sơ chưa có điều kiện thi hành; hồ sơ ủy thác thi hành án, hồ sơ giải quyết xong, hồ sơ đình chỉ thi hành án; việc theo dõi thi hành án hành chính; công tác kế toán, việc chấp hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án, việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, việc kiểm kê, quản lý và sử dụng tài sản công; việc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến THADS; việc thực hiện các Phần mềm và đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; việc lập, sử dụng, bảo quản sổ sách nghiệp thi hành án; việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thi hành án dân sự; việc niêm yết và đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp tại Thông tư 09/2015/TT-BTP.
Sau khi Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra, đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Bình Giang báo cáo kết quả công tác THADS 10 tháng năm 2020 (từ 01/10/2019-31/7/2020), qua đó về việc đợn vị đạt:83.15%, về tiền đơn vị đạt 9.41%. Các mặt công tác khác nhìn chung đã được lãnh đạo đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án theo nghị quyết Quốc hội, các văn bản của ngành dọc cấp trên đặc biệt là sự chỉ đạo, lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, cán bộ, công chức, người lao động đơn vị đều nhận thức rõ ràng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của tập thể cũng như của từng cá nhân để từ đó phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
 
 
     đ/c Đoàn Đình Chiến, Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra tại đơn vị
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Đình Chiến yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công và hoàn thành việc kiểm tra theo tiến độ đề ra, đông chí Phó cục trưởng cũng yêu cầu Chi cục THADS huyện Bình Giang phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra.
     
Đồng chí Nguyễn Đình Kiên- Phó Chi cục trưởng Chi Cục THADS huyện Bình Giang thay mặt tập thể đơn vị trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính theo nội dung kế hoạch kiểm tra

    
Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung đến thời điểm kiểm tra Chi cục THADS huyện Bình Giang đã triển khai đồng bộ, thực hiện tốt các mặt công tác như xây dựng kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ cho từng công chức, người lao động trong đơn vị nhằm phát huy tính chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; .
 
Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Đình Chiến- Phó Cục trưởng Cục THADS ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua và một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục, đặc biệt là chỉ tiêu thi hành án về tiền, đồng thời đồng chí nhấn mạnh, còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm chuyên môn, đơn vị cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án năm 2020, 
                                                                                                          
                                                                                                                                            Việt Phú- Văn phòng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: