Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021

09/12/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021
Chiều ngày 08/12/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức các cơ quan trong THADS tỉnh.
Báo cáo tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2020 do Phó Cục trưởng Đoàn Đình Chiến trình bày tại Hội nghị cho thấy: Năm 2020, trong bối cảnh biên chế ngày càng bị cắt giảm theo chủ trương chung, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp, nhưng Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS cấp huyện đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cấp ủy, UBND cấp huyện để đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2020. Kết quả thi hành về việc, tổng số giải quyết là 10.718 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang  là 2.902 việc; số thụ lý mới là 7.816 việc; số ủy thác 243 việc, số thu hồi 01 việc. Tổng số phải thi hành là 10.474 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 8.731 việc, chiếm 83,35% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện là 1.718 việc, chiếm 16,65% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 7.284 việc, giảm 709 việc (8,87 %) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 83,43% (tăng 0.94%) so với cùng kỳ năm 2019. So với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao vượt 2,93%; Số việc chuyển kỳ sau 3.190 việc, giảm 366 việc ( 10,29%) so với cùng kỳ năm 2019. Kết qủa thi hành về tiền, tổng số giải quyết là 2.070 tỷ 275 triệu 051 nghìn đồng trong đó: Số cũ chuyển sang là 1.734 tỷ 574 triệu 357 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 335 tỷ 700 triệu 694 nghìn đồng; số ủy thác là 1.032 tỷ 137 triệu 750 nghìn đồng, số thu hồi 14 triệu 669 nghìn đồng. Tổng số phải thi hành là 1.038 tỷ 122 triệu 632 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 429 tỷ  872 triệu 460 nghìn đồng, chiếm 41,32% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện là 503 tỷ 556 triệu 035 nghìn đồng, chiếm 58,68% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 208 tỷ 765 triệu 854 nghìn đồng, tăng 36 tỷ 813 triệu 793 nghìn đồng (21,40%)  so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 48,56% (tăng 11,18%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 10,56% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; Số tiền chuyển kỳ sau 829 tỷ 356 triệu 778 nghìn đồng, giảm 1.100 tỷ 677 triệu 781 nghìn đồng (56,9%) so với cùng kỳ năm 2019. Về kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng tổng số việc phải thi hành là 339 việc, tương ứng với số tiền là 576.116.705.000 đồng, chiếm 3,23 % về việc và 55,49% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành, đã thi hành xong 16 việc với số tiền là 119.499.873.000 đồng, đạt tỷ lệ 4,71 % về việc và 57,21% về tiền. Năm 2020, đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 44 trường hợp, do có 06 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 38 trường hợp, trong đó có 21 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành; số việc cưỡng chế thành công 31 việc, số việc chưa tổ chức cưỡng chế là 07 việc. Các cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 81việc. Kết quả đã thực hiện miễn, giảm được 81 việc với số tiền 357.013.000 đồng. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính, đã được thi hành xong 07 vụ việc, chưa thi hành 11 vụ việc. Năm 2020, Cục THADS tỉnh đã tiếp nhận 08 vụ việc do Chi cục THADS xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ, đã cho ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn đối với 08/08 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%, đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác THADS đối với 4 Chi cục; kiểm tra chuyên đề đối với 03 Chi cục và phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh kiểm tra việc xử lý đơn thư tại thành phố Chí Linh, đã tiếp 28 lượt công dân tại trụ sở cơ quan giảm 34 lượt so với năm 2019; toàn Ngành đã giải quyết 57 đơn khiếu nại, tố cáo.
Bên cạnh những mặt đạt được , báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, như: mặc dù toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, song còn 01 đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu về tiền; việc chỉ đạo và tổ chức thi hành một số vụ việc thi hành khó khăn, phức tạp, vụ việc liên quan đến xử lý tài sản kê biên, tín dụng ngân hàng còn chậm và chưa thực sự quyết liệt; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế cơ quan của một bộ phận công chức và người lao động chưa được nghiêm túc, hiện tại toàn tỉnh còn 5 Chi cục chưa có kho vật chứng...

 Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với kết quả công tác năm 2020, phương hướng và nhiệm vụ năm 2021, đồng thời những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn, cần phải có những giải pháp đột phá và quyết liệt trong năm 2021.
Tại Hội nghị, Trưởng các Phòng chuyên thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục các huyện, thành phố, thị xã đã ký giao ước thi đua năm 2021, cũng tại Hội nghị Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trao Kỷ niệm chương của Bộ Tư pháp cho 04 công chức THADS và trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2020.  
 Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo các đơn vụ thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Các đơn vị tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Cục tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, trong đó báo cáo kết quả công tác THADS năm 2020 đánh giá thực chất, sát, đúng với tình hình, nhận diện toàn diện đầy đủ các mặt tồn tại hạn chế của đơn vị để đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2021; xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 theo các nhóm nhiệm vụ được xác định trong Chương trình công tác trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2021, Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục THADS tỉnh; lãnh đạo Cục cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở”, đi sâu chỉ đạo những vụ việc trọng điểm, án có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, án khó thi hành; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa bàn phụ trách, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như việc phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị  chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện chính xác việc phân loại án; tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt trong thời gian từ nay đến trước Tết Nguyên đán,  sâu sát hơn nữa trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chấp hành viên, công chức tại đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch, phương án giải quyết của Chấp hành viên đảm bảo đúng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án đặc biệt là án có giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của các đồng chí Chi cục trưởng trong hoạt động thẩm định giá, hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án. Chú trọng việc kiểm tra đối với việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, lựa chọn tổ chức đấu giá. Tăng cường việc giám sát các tổ chức đấu giá trong quá trình thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá; tiến hành kiểm tra tập trung vào mảng việc, lĩnh vực còn xảy ra nhiều vi phạm, để phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo và những đồng chí Chấp hành đã được kiểm tra nhưng không có sự thay đổi tích cực, kết hợp kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất, trong đó, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề những cá nhân có nhiều vi phạm, thực hiện không nghiêm hoặc không đúng kết luận kiểm tra. Rà soát công tác tuyển dụng công chức theo chỉ đạo của Tổng cục THADS; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động; quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức; tăng cường kỷ luật đạo đức công vụ; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo.
                                                                                                                   Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: